Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Automatisering, centraliserad

Automatisering, centraliserad

Vid centraliserad automatisering slås den pneumatiska hjälpenergin normalt på via kontrollpanelen genom en ventilö/pneumatikblock eller det pneumatiska automatiseringssystemet AirLine och styrs till ventilaktuatorn med pneumatiska styrledningar. De elektriska återkopplingssignalerna från processventilen styrs också via kontrollpanelen.

Min jämförelselista