Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Aseptisk, antiseptisk

Aseptisk är frånvaron av mikroorganismer, arbete under aseptiska förhållanden. Antiseptisk hindrar mikroorganismernas tillväxt.

Ursprungligen handlade det om att förhindra sepsis (blodförgiftning), men numera handlar det om att förhindra mikrobiella föroreningar såväl inom det medicinska området, t.ex. vid operationer, som vid framställning av sterila produkter.

Min jämförelselista