Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Separation av oljeemulsioner

Sänk kostnaderna för avfallshantering vid oljeemulsioner

Skriv ut

Historiskt sett har metallindustrin varit mycket viktig både i Tyskland och resten av Europa. Som vi alla vet skapas olika typer av avloppsvatten vid olika tillverkningsprocesser. 5 miljoner ton vatten blandat med kylmedel måste avfallshanteras varje år.

Här erbjuder vi membranprocesser som skiljer sig från den traditionella filtermetoden genom att ämnet inte samlas på ytan och bildar en "filterkaka" under separeringsfasen, utan att oljorna koncentreras i vätskefasen. Emulgerade oljor och fasta partiklar, om det finns sådana, samlas i ett slutet kretslopp tills den önskade koncentrationen har nåtts. Med hjälp av vår T-CUT- resp. T-CUT PP-modul skapas, till skillnad från en traditionell diskontinuerlig filtreringsprocess, en kontinuerlig filtreringsprocess som kan köra automatiskt och utan övervakning.

Typ CUT-03

T-CUT PP – tub-/rörmoduler för mikrofiltrering (02-55-serien)

Typ CUT-03
 • Hög stabilitet och livslängd
 • Hög kemisk beständighet
 • Extrem nötningstålighet
 • Lätt att rengöra (kemiskt och mekaniskt)

Typ CUT-04

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

Typ CUT-04
 • Hög stabilitet och livslängd
 • Optimerad membranyta
 • Passar höga koncentrationer av fasta ämnen
 • Lätt att rengöra (kemiskt och mekaniskt)

Bürkert - Logo

Kontors

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Tfn +49 2104 176320
Fax +49 2104 1763222
E-postadress svygengvba@ohexreg.pbz

Din kontakt på fältet

 

Kontakta oss...

Min jämförelselista