Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Separation av biomassa

Biologiskt reningsverk, version 2.0

Skriv ut

Aktiverad slamprocess innebär att en reaktor bildar ett biologiskt slutet system som matas kontinuerligt. Om en så hög nedbrytningshastighet som möjligt ska nås i de här anläggningarna och anläggningen ändå ska vara kompakt och ekonomisk, är det nödvändigt att höja biomassakoncentrationen i bioreaktorerna för att utnyttja utrymme och tid bättre, samt för att det förorenade avloppsvattnet ska ha en kortare uppehållstid.

Eftersom de kända teknologierna för att höja biomassakoncentrationen inte längre räcker till, används ultrafiltrering med hjälp av T-CUT-rörmoduler. Därigenom sänks inte bara biologivolymen genom att mängden biomassa i reaktorn höjs, utan även hela anläggningens totala kapacitet. Dessutom utgör membranet en säker barriär mot virus och bakterier och höjer därigenom avloppsvattnets kvalitet.

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

Typ CUT-04

 • Hög stabilitet och livslängd
 • Optimerad membranyta
 • Passar höga koncentrationer av fasta ämnen
 • Lätt att rengöra (kemiskt och mekaniskt)
produkt

Bürkert - Logo

Kontors

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Tfn +49 2104 176320
Fax +49 2104 1763222
E-postadress svygengvba@ohexreg.pbz

Din kontakt på fältet

 

Kontakta oss...

Min jämförelselista