Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Rening av avloppsvatten

Korrekt avfallshantering eller effektiv återvinning

Skriv ut

Avloppsvatten skapas i nästan alla tillverkningsprocesser. Med avloppsvatten menas allt vatten som inte uppfyller dricksvattenkvalitet och som inte kan användas mer, t.ex. för interna ändamål. Definitionen är alltså vatten som till följd av användning har ändrats så att det inte kan användas i några processer längre och som måste avfallshanteras. Grovt kan man skilja mellan industriellt avloppsvatten och hushållsavloppsvatten. Avloppsvattenbehandlingen med hjälp av membranfiltrering är lika individuell som avloppsvattnets sammansättning – sedan många år används framgångsrikt olika typer från produktfamiljerna T-CUT, C-CUT och S-CUT. Vi diskuterar gärna tillsammans med dig om dina individuella problem.

 

S-CUT – 4S-/4I-design, spirallindade moduler för mikro-, ultra- och nanofiltrering

S-CUT – 4S-/4I-design, spirallindade moduler för mikro-, ultra- och nanofiltrering

Typ CUT-01

 • Variabla spacer-konfigurationer
 • Optimerad membranyta tack vare kompakt design
 • Mycket tålig även vid höga temperaturer
 • Stort spektrum av användbara material
produkt

C-CUT – kapillärmoduler för mikro- och ultrafiltrering

C-CUT – kapillärmoduler för mikro- och ultrafiltrering

Typ CUT-02

 • Hög stabilitet och livslängd
 • Optimerad membranyta
 • Backspolningsbar
 • Lätt att rengöra (kemiskt och mekaniskt)
produkt

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

Typ CUT-04

 • Hög stabilitet och livslängd
 • Optimerad membranyta
 • Passar höga koncentrationer av fasta ämnen
 • Lätt att rengöra (kemiskt och mekaniskt)
produkt

Bürkert - Logo

Kontors

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Tfn +49 2104 176320
Fax +49 2104 1763222
E-postadress svygengvba@ohexreg.pbz

Din kontakt på fältet

 

Kontakta oss...

Min jämförelselista