Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Kundspecifika systemlösningar för nyttofordonsmotorer

Perfekt anpassade för användning och kraven för kundanpassade system med ventilteknik och sensorik.

Skriv ut
Proportionalventiler – typ 2875, 2865, 2821, 2824 och 2873

Bürkerts direktverkande proportionalventiler erbjuder ett stort utbud av beprövade tätningsmaterial och spänningsvarianter. Den användningsspecifika anpassningen till standardserier går därför både snabbt och flexibelt från en leverantör.
Direktverkande magnetventiler – typ 6013, 6027 och 0200

De kompakta magnetventilerna från Bürkerts program erbjuder ett stort utbud av beprövade tätningsmaterial och spänningsvarianter. Den användningsspecifika anpassningen till standardserier går därför både snabbt och flexibelt från en leverantör.

Kundspecifika systemlösningar

Delar som ventiler, sensorer eller kompletta doseringsmoduler i reduceringssystem för skadliga ämnen kräver en hög kemisk och mekanisk beständighet och utsätts för höga temperaturer.

Bürkerts ingenjörer integrerar befintlig ventilteknik i kundspecifika system och säkerställer användningsspecifika krav på undersystemet och realisering till rätt tidpunkt tack vare stort förädlingsdjup. Medan projektet pågår och den individuella dimensioneringen av spänningsområden ger Bürkerts egna verktygskonstruktion samt egna spolproduktion ett avgörande mervärde för kunden.

Bürkerts systemhus integrerar dessa undersystem anpassat till användningen i kompakta doseringsenheter med olika effektklasser. Dessa systemlösningar reducerar antalet gränssnitt samt arbetet med montering och kontroll för kunden.

Min jämförelselista