Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Underhållsenheter för tryckluft – typ TPM001

Underhållsenheter för tryckluft, modulär uppbyggnad, kompakt konstruktion, enkel montering, sekundäravluftning

Med underhållsenheterna för tryckluft kan man enkelt realisera kundspecifika kombinationer för luftbehandling. Inom SCR används framför allt filteregulatorer för individuell inställning av tryck och flöden. Men även tryckreglerventiler, 3/2-vägsventiler, T-fördelare eller andra delar kan anslutas modulärt för att uppfylla olika krav och funktioner.

 

Underhållsapparater för tryckluft

Underhållsapparater för tryckluft

Typ TPM001

 • Modulkonstruktion
 • Kompakt design
 • Enkel montering
 • Med sekundäravluftning
produkt

Min jämförelselista