Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Kundspecifika systemlösningar för stora motorer

Bürkerts helt egenutvecklade och egentillverkade doseringssystem kan anpassas exakt till kundens användningar och krav.

Skriv ut
Universalregulator - typ 8611 eCONTROL

Kompakt universalregulator eCONTROL för flöde, tryck eller temperatur, enkelt konfigurerbar med elektriska eller pneumatiska reglerventiler.
Sensorer – typ 8316, TST001 och 8051

Bürkerts sensorer för SCR-användningar kan användas för bland annat tryck-, temperatur- och flödesmätning.
Direktverkande magnetventiler – typ 6013, 6027 och 0200

De kompakta magnetventilerna från Bürkerts program erbjuder ett stort utbud av beprövade tätningsmaterial och spänningsvarianter. Den användningsspecifika anpassningen till standardserier går därför både snabbt och flexibelt från en leverantör.
Pilotstyrda magnetventiler – typ 6240 och 6281

De kompakta magnetventilerna från Bürkerts program erbjuder ett stort utbud av beprövade tätningsmaterial och spänningsvarianter. Den användningsspecifika anpassningen till standardserier går därför både snabbt och flexibelt från en leverantör.
Underhållsenheter för tryckluft – typ TPM001

Underhållsenheter för tryckluft, modulär uppbyggnad, kompakt konstruktion, enkel montering, sekundäravluftning.
Proportionalventiler – typ 2875, 2865, 2821, 2824 och 2873

Bürkerts direktverkande proportionalventiler erbjuder ett stort utbud av beprövade tätningsmaterial och spänningsvarianter. Den användningsspecifika anpassningen till standardserier går därför både snabbt och flexibelt från en leverantör.

Kundspecifika systemlösningar

Bürkert levererar doseringsenheter som är speciellt anpassade till kundens krav på dosering av reduceringsmedel.

Doseringsenhetens funktion kan genom Bürkert anpassas individuellt till de aktuella kundbehoven. Detta underlättas i hög grad av ett plattformskoncept där enheten kan anpassas till motorns olika effektklasser.

Tack vare ett hela tiden växande antal standardkomponenter och produktvarianter för användningen möjliggörs en snabb och kvalificerad anpassning till de aktuella kraven. Bürkert har all erforderlig kompetens för allt från svarvning via mät- och regleringsinstrument till komplett dragning av integration i kopplingsskåp. Önskemål och krav från OEM, slutkund och driftansvarig kan på så sätt genomföras så att landsspecifika godkännanden och standarder kan uppnås.

Min jämförelselista