Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Bürkerts doseringsteknik för fartygsdiesel och stationära stora motorer

Exakt dosering av urea för att nå lagstiftade, förskrivna avgasgränsvärden.

Skriv ut
Kundspecifika systemlösningar för stora motorer

Bürkerts helt egenutvecklade och egentillverkade doseringssystem kan anpassas exakt till kundens användningar och krav.

Bürkerts doseringsteknik

SCR-tekniken ger ambitiösa NOx-emissionsgränsvärden för såväl sjöfart som stationära kraftverksmotorer. Effekten och effektiviteten för förbränningsmotorer kan optimeras ytterligare eftersom aggregaten kan drivas med ideal last utan negativ påverkan för miljön.

Högkvalitativa systemlösningar finns också i de komplexa reduceringssystemen för skadliga ämnen. Dessa sköter exakt dosering av reduceringsmedlet samt tryckluftregleringen och filtreringen.

Min jämförelselista