Din fluidutmaning

Ni vill utveckla och förverkliga en individuell lösning tillsammans med oss?

Låt oss arbeta tillsammans. »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Avgasbehandling

Emissionsreducering för förbränningsmotorer – teknik för selektiv katalytisk reducering ger en renare miljö.

Bürkerts doseringsteknik för fartygsdiesel och stationära stora motorer

Exakt dosering av urea för att nå lagstiftade, förskrivna avgasgränsvärden.
Bürkerts doseringsteknik för nyttofordonsmotorer

Exakt dosering av urea för att nå lagstiftade, förskrivna avgasgränsvärden.
Bürkerts doseringsteknik för nyttofordonsmotorer

Exakt dosering av urea för att nå lagstiftade, förskrivna avgasgränsvärden.
Bürkerts doseringsteknik för fartygsdiesel och stationära stora motorer

Exakt dosering av urea för att nå lagstiftade, förskrivna avgasgränsvärden.

Avgasbehandling

Med ett ökat antal förbränningsmotorer stiger också utsläppen över hela världen. Förutom koldioxid innebär särskilt sot och kväveoxider stora problem för vår miljö. Kväveoxider NO eller NO2 ligger till exempel bakom den höga ozonkoncentrationen på kraftigt trafikerade vägar.

Reducering av de här skadliga ämnena kan delvis uppnås med en optimerad motorintern förbränning och som komplement till en efterbehandling av avgaserna i avgassystemet. De aktuella lagstiftade föreskrifterna för NOx- och partikelreducering går emellertid endast att uppnå med ytterligare efterbehandling av avgaserna.

För reducering av kväveoxider används ammoniak vid efterbehandlingen av avgaserna. Selektiv katalytisk reducering (SCR) är kärnan i tekniken som ger en renare miljö. SCR-tekniken är inte ny utan har använts under lång tid på kraftverk. Den ytterligare reduceringen av emissionsgränsvärdena kräver användning av den här tekniken även på anläggningsmaskiner, fartyg, i strömgeneratorer samt transport- och personfordon.

Kontakt

Har du några frågor?

Kontakta oss...

  

Min jämförelselista