Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Avfettningsbad

 

Förlängning av livstid för avfettningsbad 

Skriv ut

Vid tillverkningen och bearbetningen av metallytor skapas olika typer av blandningar och avloppsvatten. Det här förorenade avloppsvattnet utgör en stor risk för miljö och dricksvatten och är mycket svåra för naturen att bryta ned. Dock går det inte att behandla olje-/vattenblandningar med hjälp av membranfiltrering – förutom om de är en emulsion. Emulsioner är dispersa system där två vätskor som egentligen inte kan blandas bildar en skiktning. Då används ultrafiltreringen, t.ex. med hjälp av T-CUT-rörmoduler, för att mycket framgångsrikt förlänga avfettningsbadens livslängd.     

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

T-CUT – tub-/rörmoduler för mikro- och ultrafiltrering

Typ CUT-04

 • Hög stabilitet och livslängd
 • Optimerad membranyta
 • Passar höga koncentrationer av fasta ämnen
 • Lätt att rengöra (kemiskt och mekaniskt)
produkt

Bürkert - Logo

Kontors

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Tfn +49 2104 176320
Fax +49 2104 1763222
E-postadress svygengvba@ohexreg.pbz

Din kontakt på fältet

 

Kontakta oss...

Min jämförelselista