Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
@-icon in white
Inspireras mera

Få inspirerande artiklar, nyheter och inbjudningar som rör mät-, kontroll- och reglerteknik, direkt till din inkorg.

Få nyhetsbrevet

bürkert
 

Reglera processgaser för reproducerbara stålkvaliteter

Söker du en enkel lösning för att modernisera era smältbehandlingsprocesser? Behöver du en exakt och reproducerbar gasreglering för er smältbehandling? Massflödesregulatorer från Bürkert kan snabbt integreras och gör er anläggning redo för framtiden.

 • Der MFC 8745 regelt Drücke bis 25 bar. Er macht einen Hochdruck-Bypass überflüssig.
 • Icons von Schmelzbehandlungsprodukten auf grauem Hintergrund
 • Zwei MFCs auf einem grauen Hintergrund mit Icons
 • Kompakte Einheit aus aneinandergereihten Massendurchflussreglern mit Ventilen auf grauem Hintergrund

Utmaningar i smältbehandlingen

Smältbehandling inom skänkmetallurgi ställer höga krav på konverterare och skänkugnar.

 • Uppgift: Uppnå önskad, repeternoggrann stålkvalitet.
 • Utmaning:  Reglera inertgaser som kväve och argon exakt och reproducerbart i konvertern.
 • Lösning: Flödesreglering av gaserna med långsiktigt hållbara massflödesregulatorer (MFC:er).

Farbik die verschiedene Metallprodukte ausgibt

Gasreglering i skänkugn

Exakt reglering av gaserna i smältbehandlingen:
✓ Möjliggör repeternoggranna och tidsbesparande processer
✓ Förlänger din skänkugns livslängd
✓ Möjliggör ett stort urval av stålkvaliteter

Sekundärmetallurgi (skänkmetallurgi)
Efterbehandling av stål, förädling av råstål
Smältbehandling
Smältbehandlingen gör det möjligt att skapa nya typer av stål och att producera stål av högre kvalitet. Med rätt MFC:er kan hela processen utformas effektivare och därigenom skapa enorma besparingar.
Argonspolning/kvävespolning
Stålet ska uppnå ett gjutbart tillstånd och uppfylla önskade krav. Under hela behandlingen spolas smältan i skänkbottnen genom att inertgaser som argon eller kväve leds in via särskild keramik (spolstenar), så att smältan blandas jämnt.

Konventionell lösning och möjliga felkällor

Manuell gasreglering under metallsmältbehandlingen är omständlig och kan inte reproduceras:

 • Om flödesbehovet ökar tillsätter operatören mer spolgas.
 • Vid ökat returtryck i behållaren, till exempel när spolstenar börjar blockera, måste en högtrycks-bypass användas.

Möjliga problem:

 • Om slaggen bryts upp vid renhetsgradsspolningen förlängs processen.
 • Stresspänningen sätter igen ugnsväggarna och leder till slitage.
 • Stänk kan skapa risker för personer och för maskinen.
Line

Lösning: Massflödesregulatorer för smältbehandling

Med massflödesregulatorer (MFC) från Bürkert blir din gasreglering reproducerbar. Med den kan du automatiserat ställa in flödet för dina gaser repeternoggrant. På så sätt säkerställs en jämn kvalitet och dina spolstenar skonas. I den digitala versionen får du ytterligare diagnosfunktioner och ökar effektiviteten för dina processer.
Högre inställningsområde: Exakt reglering av massaflödet för stora gasmängder.
Höga tryck: MFC reglerar även vid behov höga tryck, så att det inte behövs någon högtrycks-bypass.

MFC typ 8745
med magnetventil typ 2875

Massaflödesregulator med ethernet-gränssnitt
MFC typ 8745
med motorventil typ 3280

Massaflödesregulator med högtrycksventil och analogt gränssnitt

 

Mervärde för er skänkmetallurgi

 

Flödesreglering utan högtrycksbypass

Med analoga massflödesregulatorer från Bürkert moderniserar du er smältbehandlingsprocess. Du behöver inte längre någon högtrycksbypass – högtrycks-MFC:erna hanterar snabbt och enkelt den uppgiften.

Die Bürkertlösung schafft die Durchflussregelung ohne Hochdruckbypass mit MFCs

 

Fördelar med digital flödesreglering

Framtidsanpassa er gasreglering. Anslut enkelt era massflödesregulator (MFC) via Bürkerts gränssnitt. Med digitalisering får du ytterligare fördelar:

 1. Reproducerbara processer: Samtliga uppgifter och mätvärden finns alltid tillgängliga och dokumenterade.
 2. Resursbesparande: Du kan övervaka flera anläggningar samtidigt.
 3. Minimerat arbete: Färre kablar och litet underhållsbehov.
 4. Spara på processgaser: Förbrukningen sjunker, eftersom du kan reglera era gaser exaktare.
Minnesprogrammerbar styrning
Fältbussnätsluss
Flera MFC:er med Bürkert-systembussgränssnitt (büS)

Gasreglering med Plug-and-Play-system

Varför montera separata massflödesregulatorer när du kan använda ett skräddarsytt system för er smältbehandling i stålproduktionen?

Spara tid och pengar med Bürkert: Vi konstruerar er gasblandningsenhet exakt efter era krav. Oavsett om den ska monteras decentralt eller i ett robust kopplingsskåp får du en kompakt enhet som snabbt och enkelt kan integreras i er anläggning.

Grafik zeigt eine konfigurierte Einheit aus Massendurchflussreglern inklusive Ventile.

En enhet med platsbesparande massflödesregulatorer inklusive ventiler i serie som är konfigurerad efter era behov.

Line

Lär dig i videon hur du kan optimera din smältbehandling av metall och därmed spara in på högtrycks-bypass

Räkneexempel: Besparingar i din smältbehandling

Spara tid med automatisering: Med massflödesregulatorer från Bürkert ställer du in flödet av spolgaser som argon repeternoggrant. Manuella ingrepp bortfaller så att du kan tillverka fler batcher per dag.

Med den konventionella metoden krävs ungefär nio manuella ingrepp. Detta ökar bearbetningstiden per batch till 70 min. Därför kan du bara tillverka totalt tio batcher per dag.

                                        Konventionell lösning                              Bürkerts lösning

Grafik zeigt die Beispielberechnung für manuellen Eingriffe im Prozess, mit der herkömmlichen und der Bürkert Lösung

 

Med Bürkerts lösning bortfaller de manuella ingreppen. Detta minskar bearbetningstiden per batch till 45 min. På så sätt kan du producera ytterligare sex batcher per dag.

Spara gas med automatisering: Med det automatiserade reglersystemet sparar du in ungefär en fjärdedel av spolgasen jämfört med den konventionella lösningen. I det här exemplet visas argon: Den insparade gasen kan du använda till ytterligare batcher.

Med konventionella metoder krävs 12 Nm³ Ar per ton stål vid bearbetningen. Vid tillverkning av 95 t stål förbrukas därför 1140 Nm³ Ar.

                                        Konventionell lösning                              Bürkerts lösning

Grafik zeigt die Beispielberechnung für Argonverbrauch im Prozess, mit der herkömmlichen und der Bürkert Lösung

 

Med Bürkerts lösning kan gaser regleras betydligt exaktare. Därför krävs bara 9 Nm³ Ar. Vid bearbetning av 95 t stål sparar du därmed 285 Nm³ Ar. Med den sparade mängden argon kan ytterligare 3 batcher bearbetas.

Vill du optimera er smältbehandling och utforma er gasreglering långsiktigt hållbart? Kontakta oss.

Formulär

Kontaktformulär och kontaktuppgifter

 

Flyer Flow control - Mass flow controllers

Controlling gases precisely for reproducible steel qualities

2.48 MB

Se mer:

Nyheter
Kliv in i framtiden med automatiserad flödesregleringKliv in i framtiden med automatiserad flödesreglering

6 september 2021

Högre kvalitet och lika bra resultat varje gång – samtidigt som du sparar tid, gas och pengar. Här berättar vi varför Bürkerts digitala och automatiserade massflödesregulatorer är det självklara valet när du tar steget in i framtiden och Industri 4.0.

Nyheter

Min jämförelselista