Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Exakt medieseparation i vätskekromatografi

Valet av den rätta ventilen är helt avgörande vid vätskekromatografi. Upptäck varför våra Robolux-ventiler av typ 2036 är det rätta valet.

Skriv ut

Dina fördelar med vår flervägsmembranventil Robolux av typ 2036

 • Ökad produktionseffektivitet genom accelererade processer tack vare ett minimalt dödutrymme
 • Maximalt uttag av kromatografiprodukten tack vare säker fördelning av produkten
 • Avsevärd minskning av stilleståndstider genom tidsbesparing vid byte av membran
 • Processäkerhet: kostsam blandning av medier undviks

Downstream processing i biokemisk tillverkning

Inom den kemiska eller biotekniska industrin måste produkter separeras från en komplex medieblandning och befrias från föroreningar. Detta är ett viktigt steg i hela förädlingskedjan (downstream processing) för att producera en produkt med den krävda renheten.

Chromatography Skid LEWA with Bürkert Valves

Vätskekromatografins stationära och mobila fas

För denna tillverkning av finkemikalier är en exakt och säker rening av ämnen med kromatografi ett absolut nödvändigt steg. För detta används en biofysikalisk princip som drar fördel av beståndsdelarnas olika flödesegenskaper och flythastigheter. De enskilda beståndsdelarna separeras mellan en stationär fas (i kolonnen) och en mobil fas som flyter genom den stationära fasen (i detta fall en vätska).

Upstream processing
Kromatografi
Cellskörd och produktseparation
Fyllning
Produkt

Kromatografins funktionsprincip

För att rena (downstream processing) en vätska med olika beståndsdelar tillförs den en kromatografiprocess. Genom de olika hastigheterna med vilka alla vätskor pumpas genom anläggningen kan de enskilda beståndsdelarna separeras till följd av de olika flödesegenskaperna och olika stark växelverkan mellan ämnenas stationära och mobila fas.

Varför är kromatografi så viktig?

Den kan användas för att separera komplexa medieblandningar med hög precision. Även mycket komplicerade molekyler som proteiner kan t.ex. separeras varsamt från varandra med kromatografi. Under inga omständigheter får en förorening eller blandning av medier ske. För detta är valet av den rätta ventilen en avgörande faktor. För ventilen styr och fördelar medierna in i och ut ur kromatografikolonnen.

Flervägsmembranventilen Robolux av typ 2036 är utvecklad för styrning av högrena, sterila och aseptiska medier och är därför den idealiska lösningen för kromatografiprocesser.

Robolux flervägs multi-port membranventil, pneumatiskt styrd

Robolux flervägs multi-port membranventil, pneumatiskt styrd

Typ 2036

 • Ökad processeffektivitet
 • Sänkta installationskostnader
 • Reducerat antal ventiler och svetsningar
 • Hus av rostfritt stål i olika konfigurationer
 • Godkännanden FDA, CE, USP V, USP VI, ATEX/IECEx, 3.1
produkt

Fördelarna i detalj

Membranventiler med litet dödutrymme - spar tid och pengar

Ju mindre dödutrymme i ventilen, desto mindre sannolikhet för medieblandning och desto snabbare kan du gestalta din process. Jämfört med konventionella lösningar kan du med Robolux spara 68 ml vätska per fördelare vid varje process tack vare ett extremt reducerat dödutrymme. Läs i vår kromatografi-flyer hur du kan sänka dina driftkostnader.

Kompakt konstruktion – förbättrad anläggningseffektivitet med samma platsbehov

Genom Robolux kompakta konstruktion behöver du mindre plats i anläggningen. Vid underhåll eller åtgärdande av fel kan personalen därför snabbare nå orsakens plats. Dessutom kan anläggningens effektivitet ökas utan att produktionsytan ökas.

Konventionell ventilfördelare = 57.416 cm³

Herkömmlicher Ventilverteiler für die Säulenchromatographie

Konventionell blocklösning = 47.430 cm³

Ventilblock für die Säulenchromatographie in blauem Kubus

Robolux = 11.880 cm³

Robuluxventillösung in blauem Kubus

 

Vill du minimera stillestånd och öka anläggningens tillgänglighet?

Läs vår flyer för att få reda på hur du kan spara tid och pengar vid underhåll och byte av membran vid användning av Robolux jämfört med konventionella ventillösningar. Ladda ner flyern nu och dra fördel av fördelarna.

application/pdf

Flyer Chromatography

Media separation with Robolux Multiway Diaphragm Valve Type 2036

Hämta dokument

Min jämförelselista