Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
@-icon in white
Inspireras mera

Få inspirerande artiklar, nyheter och inbjudningar som rör mät-, kontroll- och reglerteknik, direkt till din inkorg.

Få nyhetsbrevet

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Ekonomisk vattenanalys för kontroll av järnhalten

Vid användning av råvatten för dricksvattenproduktion eller livsmedelsproduktion är analys av vattnets järninnehåll viktigt. För högt järninnehåll i dricksvatten och i livsmedelsproduktion leder till turbiditet, missfärgningar samt försämrad smak. Få reda på hur ett online-analyssystem och järnanalysatorn från Bürkert, kan hjälpa dig att lönsamt kontrollera järninnehållet i ditt obehandlade vatten.

 • Grafische Darstellung des Details einer Wasseraufbereitungsanlage; im Zentrum dargestellt Schaltschrank Typ 8906 mit Eisenanalysator MS06
 • Grafische Gegenüberstellung der Komponenten einer herkömmlichen Ventilllösung versus der Bürkert-Systemlösung: Schaltschrank Typ 8906 mit Eisenanalysator MS06
 • Darstellung Bürkert Schaltschrank Typ 8906, grafisch herausgehoben der Eisensensor Sensor-Cube MS06
 • Prinzipdarstellung der Analyse des Eisengehalts im Eisenanalysator MS06
 • Grafische Darstellung des Schaltschranks Typ 8906 mit Eisenanalysator MS06 plus Schild mit Haken Icon

Utmaningen: Tidskrävande vattenprover med traditionella system

De allra högsta kraven ställs på vattenkvaliteten för dricksvattenförsörjningen och livsmedelsproduktionen. Därför måste man kontinuerligt övervaka, kontrollera och dokumentera att avjärningssystemet fungerar korrekt. Om gränsvärdet överskrids krävs snabba åtgärder. Med konventionella vattenreningsverk leder detta ofta till höga omkostnader i tid och personal.

Otillräcklig uttryckskraft värde för mätresultaten
Med en turbiditetssensor kan du inte se om järnborttagningsprocessen fungerar korrekt och om systemet fungerar med den optimala mängden syre för oxidationsprocessen. Detta är endast möjligt med en järnanalysator.
Utvecklad processövervakning
En turbiditetssensor används för varje enskilt filter. Att övervaka de enskilda sensorerna är tidskrävande och arbetskrävande. Processövervakningen utförs slumpmässigt för varje enskild filtersträng med laboratoriet eller handhållen fotometer.
Högt underhållsarbete
Varje enskild sensor måste rengöras regelbundet och, vid behov, kalibreras. Detta måste göras decentralt på de olika stationerna i systemet. För detta måste delar av systemet tillfälligt stängas av.
Svårt att upptäcka den optimala underhållstiden
Filterbelastningen måste övervakas hela tiden och varje enskilt filter måste kontrolleras. Detta gör det svårt att hitta den optimala och mest ekonomiska spoltiden.
Line
Darstellung Bürkert Schaltschrank Typ 8906, grafisch herausgehoben der Eisensensor Sensor-Cube MS06

Lösningen: Järnsensorer med flödesinjektionsanalys (FIA)

Bürkert online-analyssystem har tre huvudfördelar jämfört med konventionella instrumentlösningar:

 1. Järnborttagningsprocessen övervakas med en speciell järn-sensor, Sensor-cube MS06. Dess sensorteknologi är baserad på modern flödesinjektionsanalys (FIA). En sensor kan övervaka flera filter genom Bürkert-provtagningssystemet.
 2. Mätvattenledningarna kan utformas flexibelt – vid sidan av järnsensorn kan även sensorer för turbiditet, ORP, konduktivitet och pH-värde integreras.
 3. I kombination med Bürkerts egna mätvattenprovtagning kan en sensorenhet – bestående av sensorerna som nämns ovan – övervaka upp till åtta provvattenledningar.

Sammanfattning:

Line

Modern flödesinjektionsanalys (FIA)

Den automatiska analysen av järninnehållet i järnanalysatorn MS06 fungerar med mikrofluidiska komponenter med hög precision:

 1. Med hjälp av flödesinjektionsanalys (FIA) dras ett prov från mediet som strömmar genom det.
 2. En reagens tillsätts till detta.
 3. Provet och reagensen pumpas genom systemet och blandas i processen.
 4. De reagerar och bildar ett specifikt färgämne.
 5. Järninnehållet bestäms sedan genom fotometrisk analys av detta färgämne.
Grafische Darstellung der mikrofluidischen Komponenten des Eisenanalysators MS06; dazu Prinzipdarstellung der Analyse des Eisengehalts

Kopplingsskåpslösning typ 8906

Sensor-cube MS06 liksom andra sensorer och komponenter kan byggas in i den stabila kopplingsskåpslösningen typ 8906. Detta innebär att du alltid har kontroll över dina uppmätta värden. På detta sätt kan du utföra underhåll, styrning och felsökning på en och samma plats. Det robusta kopplingsskåpet skyddar dina sensorer och andra komponenter från kontakt, smuts och vatten i enlighet med kapslingsklass IP65.

Dess ytterligare fördelar inkluderar:

 • individuella och användningsrelaterade sensorer
 • automatiska rengörings- och kalibreringsenheter
 • kompakta mått
 • låsbar på begäran

Grafische Darstellung einer Wasseraufbereitungsanlage; zentral platzierter Schaltschrank Typ 8906 mit Eisenanalysator MS06

Mer information om Bürkert kopplingsskåpslösningar finns här.

Line

Investera i din processtillförlitlighet istället för i antalet sensorer

Vår provberäkning visar hur du kan spara på antalet sensorer med järnanalysatorn MS06 och kopplingsskåpslösningar Typ 8906.

                                           Konventionell lösning               Bürkert-systemlösning

Övervakning av filter med turbiditetsmätning
kontinuerligt 1 opacimeter per filter + fotometer 5x turbiditetssensor inklusive rengöring 21 310 € Transmitter + fotometer för processövervakning 800 €
Manuell provtagning, 1 timme om dagen, 220 dagar för 50 €
Årliga kostnader för underhåll och förbrukningsvaror (beroende på typ av underhållskontrakt, antagande 500 euro per år)
Övervakning av filter med Bürkert 8906 kopplingsskåp
Med en Bürkert-järnanalysator kan upp till fem provvattenomkopplingar implementeras.
 • 1x MS06 Järnanalysator
 • 1x MZ30 Kalibrerings- och rengöringsmodul
 • 1x MS05 Grumlighetssensor
 • 1x Cleaning rengöringsmodul ME21 Display med datalogger
 • 5x Mätning av vattenbyte
Pumpbyte ca vart andra-tredje år (beroende på antal prover, som en del av underhållskontraktet)
Årliga kostnader för underhåll och förbrukningsvaror (beroende på typ av underhållskontrakt, antalet provvattenomställningar och systemets utrustning)

Vill du också minska antalet sensorer? För mer information, ladda ner vår broschyr eller kontakta oss.

Line

Din kontakt på fältet

 

Kontakta oss...

Min jämförelselista