Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Vi tänker och andas hygien

Vi kompromissar aldrig när det gäller processer inom hygien och klinisk verksamhet som är relevanta för hälsan. Våra lösningar garanterar maximal säkerhet och enkel validering inom områden där renhet och renlighet kontrolleras noggrant. Men även inom detta segment ställs vi ständigt inför nya krav. Tack vare att vi arbetar utifrån segment kan vi snabbt hitta nya lösningar som vilar på en stabil grund.

Våra lösningar inom segmentet Hygienic.

Oavsett om det gäller läkemedels- eller kosmetikföretag, tillverkning av livsmedel och drycker samt bryggerier och mejerier är vi naturligtvis väl förtrogna med de specifika hygienkrav som gäller inom de enstaka branscherna. Men särskilt inom segmentet Hygienic kan våra kunder dra nytta av kombinationen av erfarenhet och kunskapsöverföring. Med vårt branschöverskridande arbetssätt utvecklar vi nämligen lösningar som både är säkra och originella, och som dessutom går snabbt att omsätta i praktiken. Vår hygienstandard karakteriseras även av särskild noggrannhet när det handlar om att optimera processer så att vi uppnår högsta möjliga effektivitet vid genomförandet med så små insatser som möjligt.

Därför organiserar vi vår verksamhet i segment.

Istället för att tänka och arbeta branschuppdelat organiserar vi vår verksamhet i segment som motsvarar följande applikationsområden:Water, Gas, Hygienic och Micro. Vid första anblicken kan det här tyckas vara en ovanlig approach. På detta sätt kan vi dyka ner på djupet i er värld och kan tillhandahålla överraskande nya och individuella lösningar som går långt utöver branschstandarden.

För oss finns det två enkla skäl till denna organisation:

Det första skälet är ni. Segmenten utgör nämligen en så enkel och logisk koppling som möjligt till varje enskild kunds applikationsvärld. Denna närhet utgör i sin tur förutsättningen för att förstå. Och då talar vi inte om “vad ni gör” utan om “varför ni gör det ni gör” – vilket är betydligt viktigare. Inte förrän vi har fått svaren på dessa frågor är det möjligt för oss att ta fram en lösning som är skräddarsydd till alla delar.

Det andra skälet är Bürkerts kundteam. Att tänka och arbeta i segment är nämligen en garanti för kontinuerlig, branschöverskridande överföring av både teknik och kunskap. Att sammanföra olika erfarenheter och expertkunnande i ett team är förutsättningen för att man ska kunna utveckla idéer som inte bara är branschspecifika utan som även överraskar. Och som gör det både snabbare och mer originellt än vad andra aktörer förmår.

Referenser från segmentet Hygienic:

Kundreferenser
Kundreferenser
Framgångshistoria: B. BraunFramgångshistoria: B. Braun

B. Braun Melsungen AG är ett av de ledande företagen inom den internationella läkemedelssektorn. Med en investering på 164 miljoner euro bygger företaget nu LIFE Nutrition, en av världens modernaste produktionsanläggningar för innovativa näringslösningar, i anslutning till företagets huvudkontor i Melsungen i den tyska delstaten Hessen. Lösningar för klinisk nutrition, såsom aminosyralösningar, kolhydratlösningar och fettemulsioner, tillverkas och förpackas i två produktionslinjer i den nya tillverkningsanläggningen som också har ett integrerat laboratorium. Efter mer än fem års planering och konstruktion följt av en omfattande testfas började tillverkningen i full skala våren 2012. 

Kundreferenser
Framgångshistoria: UnitherFramgångshistoria: Unither

Unither är världsledande inom tillverkning av formuleringar för den farmaceutiska industrin. Företagets anläggning i Gannat, i det franska departementet Allier, är en specialiserad produktionsanläggning för läkemedelstillverkning. Företaget ville modernisera sin produktionsutrustning och beslutade därför att automatisera produktionslinjen helt, från beredning av råmaterial och hela vägen till förpackningsmaskinen. Den nya installationen har ELEMENT membranventiler från Bürkert, som ger en hög grad av modularitet med inbäddade diagnosverktyg för maximal pålitlighet och säkerhet. Ändlägesbrytare med buss-gränssnittet AS-Interface finns installerade på varje ventil.

Min jämförelselista