Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Tryckmätning och tryckreglering

Oavsett med vilken kraft vätskan inverkar på en yta, erbjuder vi en kompakt lösning. Det spelar ingen roll om ni vill mäta trycket för rena gaser, ångor eller aggressiva vätskor, om det rör sig om stora eller små mängder – vi mäter och reglerar mediumtrycket exakt.

Allt som flyter fascinerar oss

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder er den bästa lösningen när det gäller tryckmätning och tryckreglering

Oavsett om det rör sig om tryckmätning för ånga, gas, vatten eller andra vätskor – ser vi vilka utmaningar ni har och uppfyller era behov med djupgående kunskaper och omfattande erfarenhet

Vi använder oss av vår erfarenhet inom mät-, styr- och reglerteknik och multiplicerar den inom olika användningsområden och branscher inom området tryckmätning och tryckreglering för att lösa liknande eller likadana utmaningar på det här området. Ni tjänar på erfarenheter som vi samlat branschövergripande och tillämpar individuellt på er särskilda utmaning. Därmed vet vi exakt vilken av våra tjänster med vilken fysikalisk princip som är den bästa lösningen för er användning.

Våra värdeskapande lösningar hjälper er att förverkliga era företagsmål

Gemensamt arbetar vi fram er lösning som är exakt utformad för er problemställning vid mätning/reglering av tryck. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår ert behov för att på så vis utveckla konstruktiva idéer och kreativa lösningar för tryckmätning och tryckreglering av gas, ånga, vatten eller andra vätskor för ert användningsområde. Vi erbjuder lösningar och bygger en relation baserad på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra värdeskapande lösningar.

Genom vår utmärkta produktkvalitet och -pålitlighet ställer vi säkra och felfria kvalitetslösningar till förfogande för tryckmätning och tryckreglering

Vi är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Genom detta är vi också kapabla att tänka och agera utanför boxen. Tekniskt ledande produkter av utomordentlig kvalitet och med unik pålitlighet är det minsta som ni kan förvänta er av oss.

Bürkert-experternas tvärvetenskapliga samarbete undviker onödiga informationsförluster och sparar värdefull tid

För kunder som vi utvecklar kompletta lösningar inom temat mätning/reglering av tryck, är vi ingen renodlad flödeslogikutvecklare utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, spoltillverkning, pumpteknologi, plastteknik och svetsteknik. Dessutom är vi verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Vi tar också hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktions- och logistikprocesser. Redan aspekten att inte behöva arbeta med flera underleverantörer för projektet sparar in mycket tid och minskar gränssnitten avsevärt. Det spelar då ingen roll om ni behöver ett standardsystem eller ett komplext styr- och reglersystem.

Branschspecifika teknologiplattformar inom området tryckmätning och tryckreglering uppnår anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

Ofta är en kundförfrågan utgångspunkten för en så kallad systemplattform. Plattformsutvecklingar är t.ex. då intressant om kundproblem kan lösas i olika branscher och användningsområden med samma fysikaliska grundprincip. Den teknologiska principen är den samma oavsett om CO2 skall ledas in i bukhålan för minimalinvasiva kirurgiska ingrepp eller om gastrycket inuti en respirator måste vara väldoserat. Mediumtrycket måste hållas konstant på en specifik nivå.
Baserande på en redan befintlig plattform kan på så vis en individuell lösning skapas snabbt och prisvärt. Det möjliggör betydligt kortare time-to-market-tider med motsvarande kostnadsbesparingar.

Min jämförelselista