Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Temperatur

Oavsett hur varm eller kall en vätska skall vara och oavsett hur mycket ett ämne skall värmas upp eller hur mycket det skall kylas ner, utvecklar Bürkert skräddarsydda lösningar till er. Om ni använder rena gaser eller aggressiva vätskor, om det handlar om stora mängder eller om en liten dos spelar ingen roll, vi reglerar er mediumtemperatur med precision.

Allt som flyter fascinerar oss…

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller temperaturreglering

 

Vi ser vilka utmaningar ni har när det gäller området temperaturreglering och uppfyller era behov genom djupgående kunskaper och stor erfarenhet

 

Vi använder oss av vår mångåriga erfarenhet inom området temperaturreglering och multiplicerar den på olika användningsområden och branscher för att lösa samma eller liknande utmaningar. Ni tjänar på maximala erfarenheter som vi samlar branschövergripande och tillämpar specifikt på era frågeställningar. Därmed vet vi exakt vilken av våra tjänster med vilken fysikalisk princip som är den perfekta lösningen för er användning.

Med våra värdeskapande lösningar hjälper vi er att förverkliga era företagsmål

 

Gemensamt arbetar vi fram era individuella lösningar som exakt uppfyller era krav. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår era behov för att på så sätt skapa konstruktiva idéer och kreativa lösningar för nästan alla uppgifter inom flödestekniken. Vi erbjuder lösningar och bygger en relation baserad på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra värdeskapande lösningar.

Den utmärkta pålitligheten och kvaliteten för våra produkter inom temperaturreglering garanterar en säker och felfri kvalitetslösning

 

Vi är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Tekniskt ledande produkter av utmärkt kvalitet och med enastående pålitlighet är det minsta som våra kunder kan förvänta sig av oss.

Genom våra experters tvärvetenskapliga samarbete kan ni undvika onödiga informationsförluster och spara värdefull tid.

 

För våra systemkunder är vi inte bara en fluidlogikutvecklare, utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, pumpteknologi, spoltillverkning, plastteknik och svetsteknik. Dessutom verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Vi tar också hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktions- och logistikprocesser. Aspekten av att inte behöva arbeta med olika underleverantörer för projektet sparar in mycket tid och minskar gränssnitten betydligt. Det spelar då ingen roll om ni behöver ett standardsystem eller ett komplext styr- och reglersystem.

De branschspecifika teknologiplattformarna som vi erbjuder kan ge er anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

 

Ofta är en kundförfrågan utgångspunkten för en så kallad systemplattform. Plattformsutvecklingar är t.ex. då intressant om kundproblem kan lösas i olika branscher och användningsområden med samma fysikaliska grundprincip. Teknologiskt är det i princip samma sak att kyla sprutgjutningsverktyg i plastsprutningsanläggningar eller metall i formningsprocessen. Ett kylmedel tillsätts.
Baserande på en redan befintlig plattform kan på så vis en individuell lösning skapas snabbt och prisvärt. Det möjliggör betydligt kortare time-to-market-tider med motsvarande kostnadsbesparingar.

Min jämförelselista