Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Nivåmätning och nivåreglering

Oavsett vilken nivå ni vill uppnå, med Bürkert som partner tar ni er nivåmätning till nya höjder. Om ni använder rena gaser eller aggressiva vätskor, om det handlar om stora mängder eller en liten dos spelar ingen roll, vi reglerar er nivå med precision.

Allt som
flyter fascinerar oss

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller nivåmätning och nivåreglering

Vi ser vilka utmaningar ni har när det gäller området nivåmätning/nivåreglering och uppfyller era behov genom djupgående kunskaper och stor erfarenhet

Vi använder oss av erfarenheten inom nivåreglering och multiplicerar den på olika användningsområden och branscher för att lösa samma eller liknande utmaningar. Ni tjänar på maximala erfarenheter som vi samlar branschövergripande och tillämpar riktat på era frågeställningar. Därmed vet vi exakt vilken av våra tjänster med vilken fysikalisk grundprincip som är den bästa lösningen för er speciella användning.

Våra värdeskapande lösningar hjälper er att förverkliga era företagsmål

Gemensamt arbetar vi fram era individuella nivålösningar som exakt uppfyller era krav. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår era behov för att på så sätt skapa konstruktiva idéer och kreativa svar för nästan alla frågeställningar inom flödestekniken. Vi erbjuder lösningar och bygger relationer med våra kunder baserade på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra värdeskapande lösningar.

Den utmärkta kvaliteten och pålitligheten för våra nivåprodukter garanterar säkra och felfria kvalitetslösningar

Bürkert är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Tekniskt ledande produkter av utmärkt kvalitet och med enastående pålitlighet är det minsta som våra kunder kan förvänta sig av oss. 

Bürkert-experternas tvärvetenskapliga samarbete undviker onödiga informationsförluster och sparar värdefull tid

För våra systemkunder är vi inte bara en flödeslogikutvecklare, utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, pumpteknologi, spoltillverkning, plastteknik och svetsteknik. Dessutom är vi verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Vi tar också hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktions- och logistikprocesser. Aspekten av att inte behöva arbeta med olika underleverantörer för projektet sparar in enormt med tid och minskar gränssnitten betydligt. Det spelar då ingen roll om ni behöver ett standardsystem eller ett komplext styr- och reglersystem.

Branschspecifika teknologiplattformar inom området nivåmätning och nivåreglering uppnår anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

Ofta är en kundförfrågan utgångspunkten för en så kallad systemplattform. Plattformsutvecklingar är t.ex. då intressant om kundproblem kan lösas i olika branscher och användningsområden med samma fysikaliska grundprincip. Teknologiskt är identifieringen av den maximala fyllhöjden den samma oavsett om jag fyller softdrinks i flaskor eller en vattendispenser fyller ett glas. Nivån för en fluid mäts.
Baserande på en redan befintlig plattform kan på så vis en individuell lösning skapas snabbt och prisvärt. Det möjliggör betydligt kortare time-to-market-tider med motsvarande kostnadsbesparingar.

Min jämförelselista