Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Inte bara hetluft!

Oberoende av var gaser måste styras, regleras eller blandas på ett exakt och reproducerbart sätt så litar våra kunder på vår kompetens. Vi pratar nämligen samma språk.

Våra lösningar inom segmentet Gas.

Oavsett om det gäller industriell materialbearbetning, energiteknik, medicinteknik och analysteknik, bioteknik, läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin så är vi mycket mer än bara en tillverkare av produkter och system. Bürkert är er partner när ni söker individuella lösningar som uppfyller exakt de krav ni har i fråga om speciella applikationer som involverar gas. Dra nytta av vår breda erfarenhet av slutna reglerkretsar – och för att vi alltid är öppna för nya idéer. För er räkning, och tillsammans med er, tänker vi modulärt, nätverksfokuserat – och alltid processoptimerande.

Därför organiserar vi vår verksamhet i segment.

Istället för att tänka och arbeta branschuppdelat organiserar vi vår verksamhet i segment som motsvarar följande applikationsområden: Water, Gas, Hygienic och Micro . Vid första anblicken kan det här tyckas vara en ovanlig approach. På detta sätt kan vi dyka ner på djupet i er värld och kan tillhandahålla överraskande nya och individuella lösningar som går långt utöver branschstandarden.

För oss finns det två enkla skäl till denna organisation:

Det första skälet är ni. Segmenten utgör nämligen en så enkel och logisk koppling som möjligt till varje enskild kunds applikationsvärld. Denna närhet utgör i sin tur förutsättningen för att förstå. Och då talar vi inte om “vad ni gör” utan om “varför ni gör det ni gör” – vilket är betydligt viktigare. Inte förrän vi har fått svaren på dessa frågor är det möjligt för oss att ta fram en lösning som är skräddarsydd till alla delar.

Det andra skälet till vår organisation är Bürkerts ansvariga kundteam. Att tänka och arbeta i segment är nämligen en garanti för kontinuerlig, branschöverskridande överföring av både teknik och kunskap. Att sammanföra olika erfarenheter och expertkunnande i ett team är förutsättningen för att vi ska kunna utveckla idéer som inte bara är branschspecifika utan som även överraskar. Det blir både snabbare och mer originellt än vad andra aktörer förmår.

Referenser från segmentet Gas:

Kundreferenser
Framgångshistoria: KIWA ExVisionFramgångshistoria: KIWA ExVision

Gasblandning är ett mycket viktigt användningsområde inom segmentet gas. Tekniken har en nyckelroll inom många branscher, från värmebehandling till medicin och analys. Gas är ett osynligt men kraftfullt medium. Det är särskilt tydligt vid bildning av potentiellt explosiva atmosfärer. Det krävs betydande teknisk skicklighet för att konstruera och tillverka en komponent som ska användas i potentiellt explosiva atmosfärer och att skapa en anläggning där sådana komponenter kan testas kan ses som en ännu större utmaning. För ett ATEX-certifieringsföretag innebar detta att de kallade in Bürkert Fluid Control Systems för att få hjälp med att bygga en egen testanläggning.

Kundreferenser

Min jämförelselista