Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Flödesmätning och flödesreglering

Oavsett vilken flödesmängd som ska transporteras och inom vilken tid detta skall ske, kontrollerar vi flödet för era medier. Om ni vill mäta flödet för rena gaser eller aggressiva vätskor, om det handlar om stora mängder eller om en liten dos spelar ingen roll, vi reglerar ert flöde exakt.

Allt som flyter fascinerar oss…

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

 

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller flödesmätning och flödesreglering

Vi ser vilka utmaningar ni har när det gäller området flödesmätning/flödesreglering och uppfyller era behov genom djupgående kunskaper och stor erfarenhet

Vi använder oss av erfarenheten som vi redan har samlat inom området flödesmätning av gaser och vätskor och multiplicerar den på olika användningsområden och branscher för att lösa samma eller liknande utmaningar. Ni tjänar på maximala erfarenheter som vi samlar branschövergripande och tillämpar individuellt på era konkreta frågeställningar. Vi vet då exakt vilken av våra lösningar med vilken fysikalisk grundprincip som är den passande lösningen för er speciella användning.

Våra värdeskapande lösningar hjälper er att förverkliga era företagsmål

Gemensamt arbetar vi fram er individuella flödeslösning som exakt uppfyller era krav. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår era behov för att på så sätt skapa konstruktiva idéer och kreativa lösningar för nästan alla uppgifter inom flödestekniken. Vi erbjuder lösningar och bygger relationer med våra kunder baserade på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra tjänster.

Den utmärkta kvaliteten och pålitligheten för våra produkter garanterar säkra och felfria kvalitetslösningar för flödesmätning och flödesreglering

Vi är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Tekniskt ledande produkter av bästa kvalitet och med enastående pålitlighet är det minsta som ni kan förvänta er av oss.

Bürkert-experternas tvärvetenskapliga samarbete undviker onödiga informationsförluster och sparar värdefull tid

För våra systemkunder är vi inte bara en flödeslogikutvecklare, utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, pumpteknologi, spoltillverkning, plastteknik och svetsteknik. Dessutom verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Vi tar också hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktions- och logistikprocesser. Aspekten av att inte behöva arbeta med olika underleverantörer för projektet sparar in mycket tid och minskar gränssnitten betydligt. Det spelar då ingen roll om ni behöver ett standardsystem eller ett komplext styr- och reglersystem.

Branschspecifika teknologiplattformar inom området flödesmätning och flödesreglering uppnår anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

Ofta är en kundförfrågan utgångspunkten för en så kallad systemplattform. Plattformsutvecklingar är t.ex. intressant om kundproblem i olika branscher och användningsområden kan lösas med samma fysikaliska grundprincip. Teknologiskt är det samma pneumatiska matning att transportera spannmål eller mata kaffebönor vid rostningsprocessen. Luftflödet som transporterar det lösa godset regleras.
Baserande på en befintlig plattform kan på så vis en individuell lösning skapas snabbt och prisvärt. Det möjliggör betydligt kortare time-to-market-tider med motsvarande kostnadsbesparingar.

 

Min jämförelselista