Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Filtrering

Oavsett vilken process som ska användas för att separera eller rena ett media, garanterar Bürkert det renaste resultatet. Om det handlar om aggressiva medier i stora volymer eller i små doser spelar ingen roll, vi filtrerar ditt media med precision. 

Allt som flyter fascinerar oss…

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

 

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller filtration

Låga investeringskostnader och liten platsåtgång genom optimerade packningsgrader

 

Med hjälp av olika membrandiametrar går det att optimera den aktiva membranytan inuti våra filtreringsmoduler. Ju mer membranyta som då är tillgänglig per modul, desto färre moduler måste sammantaget införskaffas. Detta betyder i sin tur en lägre platsåtgång, relaterat till den kompletta filreringsanläggningen.

Processäkerhet genom konstant högt permeatflöde

 

Ett konstant högt permeatflöde ser till att er process går pålitligt och stabilt. Våra filtreringsmodulerär utformade så att permeatflödena fluktuerar minimalt och därmed kan avståndet mellan planerade rengöringscykler kan förlängas avsevärt.

Ökad tillgänglighet för anläggningen och snabb driftstart genom service på plats och teknisk support

 

Vi ger våra kunder omfattande konsultation för användningen av våra filtreringsmoduler. Särskilt viktigt är den stora förståelsen för den totala processen, med andra ord, hur det går till hos er. Vårt mål är att välja modulerna så att tillgängligheten för anläggningen ökar och att era processer kan köras säkert. Vi ger också gärna stöd långt utöver den egentliga modulen, exempelvis vid driftstarten på plats eller i förväg genom professionell rådgivning om den korrekta tekniska konstruktionen (t.ex. när det gäller hydraulik, rörledningar, pumpar).

Kort reaktionstid genom att många filtreringsmoduler är tillgängliga direkt

 

Ofta måste en filtreringsmodul införskaffas snabbt, särskilt när det handlar om stopptider för en komplett anläggning. Våra standard-MBR-produkter med lagerhållning är tillgängliga direkt. Därför kan vi reagera flexibelt och snabbt på ert behov.

Min jämförelselista