Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Dosera vätskor och gaser

Oavsett vilken mängd som ni vill mäta upp, med oss som partner doserar ni exakt. Det spelar då ingen roll om ni doserar rena gaser eller aggressiva vätskor, om det handlar om stora mängder eller om en liten dos, vi doserar exakt och precist.

Allt som flyter fascinerar oss…

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in, och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er flödesutmaning och använder oss av de fysikaliska grundprinciperna för att klara av den. Med vår flödestekniska kompetens och vårt tjänstespektrum anpassade efter den här kompetensen erbjuder vi våra kunder alltid den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

 

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller dosering

 

Vi känner till de utmaningar ni står inför vid dosering av vätskor och gaser och uppfyller era behov genom djupgående kunskaper och stor erfarenhet

 

Vi använder oss av erfarenheten vi har samlat inom dosering av vätskor och gaser och applicerar dem på många olika användningsområden och branscher för att lösa samma eller liknande utmaningar. Ni tjänar på våra omfattande erfarenheter som vi samlar branschövergripande och tillämpar individuellt på er särskilda doseringsuppgift. Därmed vet vi exakt vilka av våra tjänster som är den perfekta lösningen för er användning.

Vi hjälper er att förverkliga era företagsmål genom värdeskapande lösningar

 

Gemensamt arbetar vi fram era individuella doseringslösning som uppfyller exakt just era krav. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår våra kunders behov för att på så sätt skapa konstruktiva idéer och kreativa lösningar för er särskilda doseringsanvändning och nästan alla andra uppgifter inom flödesteknik. Som någon som erbjuder lösningar bygger vi relationer med våra kunder baserade på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra värdeskapande tjänster.

Genom vår utmärkta produktkvalitet och -pålitlighet ställer vi säkra och felfria kvalitetstjänster till förfogande för er kompletta doseringsanläggning

 

Bürkert är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Tekniskt ledande produkter av utmärkt kvalitet och med enastående pålitlighet är det minsta som våra kunder kan förvänta sig av oss.

När ett helt doseringssystem utvecklas undviker vi onödiga informationsförluster och sparar in värdefull tid genom våra experters interdisciplinära samarbete

 

För kunder som behöver ett komplett doseringssystem är vi inte bara flödeslogikutvecklare, utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, pumpteknologi, spoltillverkningplastteknik och svetsteknik. Dessutom är vi verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Vi tar också hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktionsprocesser och logistikprocesser. Att ni inte behöver arbeta med olika underleverantörer när ert doseringssystem utvecklas och förverkligas, utan får allt från ett ställe sparar värdefull tid och minskar gränssnitten betydligt.

Med våra branschspecifika teknologiplattformar går det att uppnå anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

 

Ofta är en kundförfrågan startpunkten för en systemplattform. En plattformsutveckling är bland annat intressant när ett doseringskrav förekommer i olika branscher och inom olika användningsområden, men det går att lösa uppgiften med samma fysikaliska princip. Teknologiskt är det i princip samma sak att dosera syre i en fiskodling eller syresättning av vörten i bryggeriprocessen. Gas doseras i en vätska. Baserande på en befintlig plattform skapas enkelt och prisvärt en skräddarsydd lösning för er doseringsuppgift. Det ger avsevärt kortare time-to-market-tider och kostnadsbesparingar.

Min jämförelselista