Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Blanda vätskor och gaser

Oavsett vilka medier ni vill blanda, med Bürkert som partner är det inte längre en omöjlig uppgift. Det spelar då ingen roll om ni använder rena gaser eller aggressiva vätskor, om det handlar om stora mängder eller om en liten dos, vi blandar era medier med precision. 

Allt som flyter fascinerar oss…

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller blandning

 

Vi ser vilka utmaningar ni har och uppfyller era behov för att blanda vätskor och gaser genom djupgående kunskaper och stor erfarenhet

 

Vi använder oss av vår mångåriga erfarenhet när det gäller blandning av vätskor och gaser och multiplicerar den på olika användningsområden och branscher för att lösa samma eller liknande utmaningar. Ni tjänar på erfarenheter som vi samlar branschövergripande och specifikt tillämpar på era frågeställningar. Därmed vet vi exakt vilken av våra tjänster med vilken fysikalisk princip som är den bästa möjliga lösningen för er användning.

Med våra värdeskapande lösningar hjälper vi er att förverkliga era företagsmål

 

Gemensamt arbetar vi fram era individuella lösningar som exakt uppfyller era krav. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår våra kunders behov för att på så sätt skapa konstruktiva idéer och kreativa svar på nästan alla frågeställningar inom flödesteknik. Vi erbjuder lösningar och bygger relationer med våra kunder baserade på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra värdeskapande lösningar.

Den utmärkta kvaliteten och pålitligheten för våra produkter för att blanda vätskor och gaser säkerställer att ni får säkra och felfria kvalitetstjänster

 

Vi är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Tekniskt ledande produkter av bästa kvalitet och med enastående pålitlighet är det minsta som våra kunder kan förvänta sig av oss.

Bürkert-experternas tvärvetenskapliga samarbete undviker onödiga informationsförluster och sparar värdefull tid

 

För våra systemkunder är vi inte bara en flödeslogikutvecklare, utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, pumpteknologi, spoltillverkning, plastteknik och svetsteknik. Dessutom är vi verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Vi tar också hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktions- och logistikprocesser. Aspekten av att inte behöva arbeta med olika underleverantörer för projektet sparar in mycket tid och minskar gränssnitten betydligt. Det spelar då ingen roll om ni behöver ett standardsystem eller ett komplext styr- och reglersystem.

Våra branschspecifika teknologiplattformar uppnår anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

 

Ofta är en kundförfrågan utgångspunkten för en så kallad systemplattform. Plattformsutvecklingar är t.ex. då intressant om kundproblem kan lösas i olika branscher och användningsområden med samma fysikaliska grundprincip. Teknologiskt är det i princip samma sak att blanda läsk och Coca Cola eller olika vattenkvaliteter. Två vätskor blandas med varandra.
Baserande på en redan befintlig plattform kan på så vis en individuell lösning skapas snabbt och prisvärt. Det möjliggör betydligt kortare time-to-market-tider med motsvarande kostnadsbesparingar.

 

Min jämförelselista