Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Analys

Oavsett vad som ska undersökas vid analysen av en media kan Bürkert visa hur våra kundanpassade lösningar kan hjälpa er. Om ni använder rena gaser eller aggressiva vätskor spelar ingen roll, vi analyserar era medier med precision.

Allt som flyter fascinerar oss…

Den minsta gemensamma nämnaren inom industrin är hanteringen av medier – överallt mäter, doserar, blandar, filtrerar, styr, ställer in och reglerar man. Vi på Bürkert börjar därför med er utmaning och använder oss av de fysiska grundprinciperna för att klara av den. Med vår tekniska kompetens och vårt tjänstespektrum erbjuder vi alltid våra kunder den optimala lösningen – och det utöver branschgränserna.

Övrigt: Våra magnetventiler, processventiler, reglerventiler och elektromotoriska ventiler kan vara till stöd för alla flödesutmaningar.

Varför vi erbjuder den bästa lösningen när det gäller analys

 

Vi ser vilka utmaningar ni har när det gäller analys och uppfyller era behov genom djupgående kunskaper och stor erfarenhet

 

Vi använder oss av erfarenheten av fysiken inom mät-, styr- och reglertekniken och applicerar dem på olika branscher och användningsområden för att lösa samma eller liknande utmaningar. Ni tjänar på våra erfarenheter som vi samlat på oss inom branchen och tillämpar dessa på era frågeställningar. Därmed vet vi exakt vilka av våra tjänster som är den bästa lösningen för er. 

Våra värdeskapande lösningar hjälper er att förverkliga era företagsmål

 

Gemensamt arbetar vi fram era individuella lösningar som uppfyller exakt just era krav. Vi ger konsultation, lyssnar och förstår våra kunders behov för att på så sätt skapa kreativa lösningar och konstruktiva idéer för nästan alla uppgifter. Vi erbjuder lösningar och skapar relationer baserade på förtroende och hjälper er att uppnå era företagsmål med våra värdeskapande lösningar.

Med den ovanliga kvaliteten och pålitligheten för våra produkter ställer vi säkra och felfria analyslösningar av hög kvalitet till förfogande

 

Bürkert är ett av få – om inte det enda – företaget som själva konstruerar och tillverkar industriprodukter för alla viktiga områden inom reglersystem för flödeslogik. Tekniskt ledande produkter av utomordentlig kvalitet och med utmärkt pålitlighet är det minsta som ni kan förvänta er av oss.

Genom Bürkert-experternas tvärvetenskapliga samarbete kan ni undvika onödiga informationsförluster och spara värdefull tid

För våra kunder som behöver ett komplett analyssystem är Bürkert inte bara flödeslogikutvecklare, utan samtidigt expert på mekanisk tillverkning, pumpteknologi, spoltillverkning, plastteknik och svetsteknik. Dessutom är vi verktygsmakare, hård- och programvaruutvecklare, kopplingsutrustnings- och anläggningskonstruktörer, projektledare och mycket mer. Dessutom tar vi hand om globala certifikat och godkännande. Att agera kundspecifikt betyder inte bara att utveckla produkterna individuellt, utan även att täcka tillhörande produktions- och logistikprocesser. Aspekten av att inte behöva arbeta med olika underleverantörer för projektet sparar in mycket tid och minskar gränssnitten betydligt. Det spelar då ingen roll om ni behöver ett standardsystem eller ett komplext styr- och reglersystem.

Med våra branschspecifika teknologiplattformar kan ni uppnå anmärkningsvärda tids- och kostnadsbesparingar

 

Ofta är en kundförfrågan utgångspunkten för en så kallad systemplattform. Plattformsutvecklingar är t.ex. intressant om kundproblem kan lösas i olika branscher och användningsområden med samma fysikaliska grundprincip. Teknologiskt är det i princip samma sak om jag analyserar dricksvatten i vattenverk eller undersöker specifika kemikalier. En specifik parameter – t.ex. turbiditet för ämnet som testas – fastställs vetenskapligt och hanteras vidare.
Baserat på en redan befintlig plattform kan på så vis en individuell lösning skapas snabbt och prisvärt. Det möjliggör betydligt kortare time-to-market-tider med motsvarande kostnadsbesparingar.

 

Min jämförelselista