Bürkert - Close to you
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 (0) 40 664 51 00
   Fax +46 (0) 40 664 51 01
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

När det gäller vatten är vi i vårt rätta element.

Vatten är framtidens guld. Det finns ingen annan naturresurs som är så betydelsefull för livet. Och i fråga om vatten är det erfarenhet och effektivitet som gör skillnad. Inom Bürkert sammanstrålar sedan många år både kunskap och färdigheter inom allt som har med vattenkemi och vattenbearbetning att göra, och därför kan vi skapa säkra, effektiva och originella lösningar.

Våra lösningar inom segmentet Water.

Det spelar ingen roll om du arbetar med omvänd osmos eller jonbyte, med behandling av matarvatten eller resursskonande hantering av demineraliserat vatten – i Bürkert har du en partner som i alla lägen fokuserar på att leverera högsta kvalitet. Vi står till tjänst med allt från utveckling av modulära arkitektursystem för vattenreningsanläggningar till utformning av specifika, individuella lösningar. Med hjälp av våra intelligenta processtyrningskomponenter, effektiva ventiler och högkvalitativa sensorer preciserar vi samtliga processer och gör dem lika pålitliga som användarvänliga.

Därför organiserar vi vår verksamhet i segment.

Istället för att tänka och arbeta branschuppdelat organiserar vi vår verksamhet i segment som motsvarar följande applikationsområden: Water, Gas, Hygienic och Micro. Vid första anblicken kan det här tyckas vara en ovanlig approach. På detta sätt kan vi dyka ner på djupet i er värld och kan tillhandahålla överraskande nya och individuella lösningar som går långt utöver branschstandarden.

För oss finns det två enkla skäl till denna organisation:

Det första skälet är ni. Segmenten utgör nämligen en så enkel och logisk koppling som möjligt till varje enskild kunds applikationsvärld. Denna närhet utgör i sin tur förutsättningen för att förstå. Och då talar vi inte om “vad ni gör” utan om “varför ni gör det ni gör” – vilket är betydligt viktigare. Inte förrän vi har fått svaren på dessa frågor är det möjligt för oss att ta fram en lösning som är skräddarsydd till alla delar.

Det andra skälet till vår organisation är Bürkerts ansvariga kundteam. Att tänka och arbeta i segment är nämligen en garanti för kontinuerlig, branschöverskridande överföring av både teknik och kunskap. Att sammanföra olika erfarenheter och expertkunnande i ett team är förutsättningen för att vi ska kunna utveckla idéer som inte bara är branschspecifika utan som även överraskar. Och som gör det både snabbare och mer originellt än vad andra aktörer förmår.

Referenser från segmentet Water:

Key Application

Mediefiltration

Vatten blir en alltmer knapp och dyrbar resurs som kan påverka miljön både när det utvinns och när det återförs till naturen. Genom att använda partikelfiltermedier (från sand till grus) slipper man att använda kemiska tillsatser, vilket gör mediefiltration till en särskilt miljövänlig metod.

Mer information
Key Application

Membranfiltrering

Membranfiltrering är en modern behandlingsmetod, som kräver minimalt med underhåll och inga kemiska tillsatser. Från mikro- till ultrafiltrering, från nanofiltrering till omvänd osmos – när det handlar om modern vattenbehandling används membranfiltrering överallt. Oavsett om du ska behandla avloppsvatten, obehandlat vatten eller dricksvatten behöver du få ett konsekvent och tillförlitligt filterresultat. För hela spektret från avancerade separeringsuppgifter till framställning av demineraliserat vatten, från partikel- till bakteriefiltrering handlar det om att hitta kostnadseffektiva och varaktiga lösningar.

Mer information
Application Ion Exchnage Demineralisation

Jonbyte/demineralisering

Oavsett om det bara rör sig om ett förbehandlingssteg eller en helt fristående process är jonbytare numera vanligt förekommande i många branscher, som läkemedelsindustri, vattenbehandling, kemisk industri och kraftverk. Jonbyte ger maximal effektivitet kombinerat med ökad driftskapacitet, från förbehandling till efterbehandling i steget efter membranfiltrering.

Mer information
Application Reverse Osmosis Nano Filtration

Omvänd osmos/nanofiltrering

Kvalitetsstandarder och kvalitetskrav är en pådrivande faktor inom det konkurrensutsatta segmentet omvänd osmos. Oavsett om det handlar om behandling av råvatten eller avloppsvatten, avsaltning av havsvatten eller framställning av demineraliserat vatten behöver du tillförlitliga komponenter och effektiva system. Eftersom de membran som används är känsliga behöver du bra lösningar för kontinuerlig kvalitetsövervakning.

Mer information
Application Electro Deonisation

Elektronisk dejonisering (EDI)

När det gäller elektrodejonisering är konkurrensen svår, men i slutänden handlar det bara om en enda sak: vilken behandlingskvalitet det demineraliserade vattnet har. Den här behandlingstekniken är relativt ny och kombinerar principerna för membran, jonbyte och elektrodialys. EDI är det senaste inom vattenbehandling för att producera rent respektive demineraliserat vatten för halvledar- eller läkemedelsindustrin, men används t.ex. också för att ta fram matarvatten till drift av ångturbiner i kraftverk.

Mer information
Key Application

Neutralisering

pH – två bokstäver med stor betydelse. pH-värdet är en avgörande parameter för vattenkvaliteten och kan vara skillnaden mellan att vattnet renas på ett miljömässigt hållbart sätt eller att alla akvatiska livsformer i en sjö eller en reningsanläggning förstörs. Neutralisering är en vanligt förekommande metod där pH-värdet ställs in genom att det tillsätts syror eller baser. Oavsett om vattnet släpps ut i ekosystemet direkt eller indirekt ska strikta lokala bestämmelser följas och pH-värdet ligga någonstans mellan 6 och 9 på pH-skalan.

Mer information
Key Application

Kvalitetskontroll

Ett av våra uttalade mål är att optimera övervakningen av obehandlat vatten, dricksvatten och processvatten. För att uppnå bästa tänkbara resultat kombinerar vi våra sensorer, aktuatorer, reglerelement och transmittrar i särskilda systemlösningar, t.ex. övervakningssystem via internet. Med vår kompetens och erfarenhet inom membranteknik och kvalitetsövervakning samarbetar vi med dig för att ta fram, utveckla och leverera den specifika lösningen för just ditt system.

Mer information
Application Cooling Tower

Kyltornsstyrning

Säkerhet och effektivitet är högsta prioritet när det handlar om kyltorn. Det gäller oavsett om det är en liten kylare som arbetar med naturligt drag, ett hybridsystem eller en stor hyperboloidanläggning, dvs. från det lilla formatet till ett helt värmekraftverk.  Vi har decennielång erfarenhet och kan som din partner erbjuda smarta lösningar till kyltornets kontrollsystem.

Mer information
Application Boiler Feed Water

Matarvatten

Effektivitet och stabilitet är avgörande för ditt pannsystem. Den termiska verkningsgraden stiger efterhand som de nödvändiga avblåsningsmängderna minskar. Även en konstant hög matarvattentemperatur gynnar effektiviteten och minskar energiförbrukningen med hjälp av kondensatåtermatning. För att maximera pannsystemets livslängd och minimera underhållskraven är det viktigt att undvika korrosion i pann- och ångsystemet och avlägsna det syre som har lösts ut från vattnet innan det kommer in i pannan.

Mer information
Key Application

Processvärme och processkyla

Att få till stånd en exakt temperaturökning är avgörande för produktionsprocesser där det ställs höga krav på reproducerbarhet, t.ex. sprutformning, formblåsning, pressgjutning, varmformning eller PVD/CVD-processer. Processvärme och processkyla handlar självklart om att se till att termisk energi (värme) tillförs eller avleds från produkter, medier och/eller anläggningar. Här väljer man ofta ett vattenbaserat medium, eftersom vattnet har så goda värmeegenskaper jämfört med andra, gasformiga medier.

Mer information