Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Magnetventiler med energisparande Kick and Drop-spole

Lång livslängd, ljudlös och energibesparande: Med Kick and Drop-spolen sparar du inte bara pengar, den är även miljövänlig.

Medier, t.ex. vätskor och gaser, måste stängas av, öppnas, doseras, fördelas eller blandas. Dessa uppgifter sköter bl.a. magnetventiler. De uppfyller ett stort antal krav i många olika applikationsmiljöer. Utmaningen inför framtiden innebär en hållbar och energibesparande magnetventillösning.

Styrning av medier med energisparande magnetventiler

Ventiler med elektromagnetiska spolsystem finns överallt för att automatisk koppling av gasformade och flytande medier. Idag blir det allt viktigare att de är energieffektiva, tysta och det med långa underhållsintervall. Spolsystem med Kick and Drop-elektronik satsar här på förbättrad ventilprestanda, energibesparingar och nya krav på lönsamheten.

Magnetventilerna med den nya Kick and Drop-tekniken är dessutom 35 % mindre, men med lika höga prestanda som traditionella ventiler. Dessutom uppstår ingen miljöbelastning tack vare Kick and Drop, då de är ljudlösa och innebär inget störande nätbrummande eller visslingar.

Effektiv

Energibesparingar på upp till 80 % med dubbelspolsteknik

Lång livslängd

Längre livslängd och mindre kalkavlagringar p.g.a. reducerad egenuppvärmning

Stark

Upp till 200 % kopplingstryck p.g.a. korttids förhöjd energimatning på spolen (övermatning)

Vad är hemligheten bakom Kick and Drop-elektroniken?

Kick and Drop-spolen är en spole med dubbel lindning. Den består av en start- och stopplindning. Vid Kick and Drop-elektroniken övermatas spolen med en kraftig strömimpuls. Det ger den nödvändiga startkraften som ventilen behöver för att öppna. Efter ca 500 millisekunder kopplar Kick and Drop-elektroniken till en energibesparande stoppdrift. Därmed sänks effektförbrukningen avsevärt. Därför är spolen särskilt lämplig för ventiler som är kontinuerligt öppna vid användningen, t.ex. ventiler för gas- eller kranvattensäkring.

B
Likriktare och kopplingselektronik
Startlindning
Startlindning och stopplindning
A

A: Den övermatade startlindningen ger under ca 500 ms en mycket hög startkraft

B: Stopplindningen kopplas i serie med startlindningen efter ca 500 ms som sänker elströmmen och därmed elförbrukningen

Många användningsområden

Kick and Drop-spolens användningsområden är många, särskilt inom installations- och uppvärmningsbranschen. Kick and Drop-spolen kan användas överallt där följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Energi ska sparas
 • Vatten med hög kalkhalt måste regleras
 • I fastigheter där störningar från elektromagnetiska fält måste uteslutas
 • Överallt där vätskor och gaser som ska regleras inte får värmas upp över 55 °C
 • Överallt där kontinuerligt aktiverade magnetventiler används, t.ex. ventiler för gas- och kranvattensäkring fastigheter
 • Överallt där särskilt batteribuffrade tömningssystem används, för att säkerställa en längre säker driftstid

Upp till

80 %

energibesparing med dubbelspolsteknik

Upp till

45 K

lägre egenuppvärmning och därmed längre livslängd och mindre kalkavlagringar

Upp till

200 %

ökat kopplingstryck p.g.a. korttids förhöjd energimatning på spolen (övermatning)

Varje mervärde innebär en fördel för dig

Ytterligare fördelar som du drar nytta av då du använder magnetventiler med Kick and Drop-tekniken:

Kick and Drop - Energibesparingsräknare

Beräkna dina personliga energi- och CO2-besparingar och se om du kan dra nytta av den nya Kick and Drop-tekniken.

Här kommer du till besparingarna

Räkneexempel

 • Kranvattensäkring

  Ventil ¾" till 1" direktverkande eller kopplad (nödvändig öppningseffekt ca 17–28 W) körtid 240 dagar à 12 timmar med 100 % påkopplingstid à 2880 timmar om året.

  Effektskillnad: AC19 Kick and Drop förbrukar ca 9–20 W mindre jämfört med en standardspole. I genomsnitt motsvarar det 15 W.

  15 W x 2.880 h = 43,2 kWh | Elpris* 0,30 eurocent/kWh = 12,96 €/år – Merpris för inköp ca 36 € (netto): Merkostnaderna har amorterats efter ca 2,8 år

Vilken magnetventil med Kick and Drop-teknik passar din användning?

Hitta rätt magnetventil för din tillämpning och börja spara energi redan idag.

 

Flyer - Kick and Drop - Controlling while saving energy

Solenoid valves with electricity-saving Kick and Drop Technology

2.76 MB