Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Moderna pneumatikblock för din automation

Pneumatikblocken typ 8652 AirLINE och typ 8653 AirLINE Field erbjuder enkel driftsättning och underhåll samt minimerad processrisk - oavsett om de sitter i ett automationsskåp eller direkt i processmiljön. Tack vare ett brett utbud av kommunikationsalternativ är de också framtidssäkra i tider av Industri 4.0. Dessutom är det möjligt att integrera dem i Bürkerts plattform EDIP.

Skriv ut

Dina mervärden

 • Integrerade backventiler: förhindrar oönskade ventilomslag
 • Visar antalet omställningscykler och fördefinierade tröskelvärden som varningar: förebyggande och optimerat underhåll
 • Redundant ringtopologi med "Media Redundancy Protocol": förhindrar fel om en kommunikationsklient slutar fungera
 • LCD med alfanumerisk display: snabb information om enhetsstatus
 • Hot swap funktion: byt ventil under drift utan driftstopp

Pneumatikblocken är utformade för tillämpningar inom t.ex. läkemedels-, kosmetika-, livsmedels- och dryckesindustrin samt för vattenbehandlingstillämpningar. Den nya funktionaliteten erbjuder justerbar övervakning och diagnostik som förbättrar systemtillgänglighet, processäkerhet och samtidigt möjliggör förebyggande underhåll.

Den integrerade displayen visar detaljerad information på plats såsom det aktuella läget för pilot- och processventilerna, den varnar t.ex. om de förinställda gränsvärdena för lufttrycket överskrids eller om kabelbrott uppstår.

Vi är väldigt glada över att vårt moderna pneumatikblock (typ 8652 AirLINE och typ 8653 AirLINE Field) har fått funktionen Shut-off. Allt för en ökad säkerhet i er process, främst inom Food and Beverage.
Ventiltyperna 6534 har nu utökats med en säkerhetsrelaterad Shut-off (avstängningsfunktion). Detta har vi utvecklat för att tillgodose de nya kraven i de maskindirektiven EN ISO 13849.
Det innebär att tillverkare och operatörer är skyldiga att utvärdera säkerheten i sina fabriker. Säkerheten blir ett allt viktigare begrepp i alla processer vilket gör oss extra stolta att vi har denna patenterade lösning.

Vad innebär den här principen?

I normala fall är pneumatikventilen som sitter på pneumatikblocket säkerhetskontrollerad via elektroniska moduler, oftast är detta via en Fieldbus.

Om ett nödläge uppstår kommer ventilerna på den andra elektroniska terminalen som är kopplad till ett säkerhetsrelä stängas av. Därmed är ventilens utgång trycklös. Shut-off ventilen agerar oberoende av fältbusreglagets signal.

Performance Level C

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss på 040-664 51 00 så berättar vi.

application/pdf

AirLINE und AirLINE Field

Flyer - Electropneumatic valve islands for your automation concept

Hämta dokument

Moderna pneumatikblock ökar processtillgängligheten

På Hannover mässan 2017 kommer Bürkert att visa sina nya pneumatikblock, AirLINE (typ 8652) för montage i automationsskåp och AirLINE Field (typ 8653) för fältinstallation.

Båda är lätta att installera och deras integrerade övervaknings- och diagnostika funktioner förbättrar processtillgängligheten.

Tidningsartikel
EDIP digital communication

Ny elektronisk plattform EDIP

EDIP (Efficient Device Integration Platform) är en ny elektronisk plattform för den nya generationen Bürkert-produkter

Mer information

Min jämförelselista