Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Flödesmätning med FLOWave

Innovativ flödesmätning med SAW-teknik

En pålitlig flödesmätning är en stor utmaning, framför allt vid tillämpning i hygieniskt anspråksfulla applikationer. Med FLOWave har vi utvecklat en kompakt lösning, som tack vare sin innovativa SAW-teknik klarar sig helt utan sensorelement som kommer i kontakt med mediet i mätröret och som kan mäta inte bara volym utan även t.ex. temperatur och densitet, oberoende av mediets konduktivitet. Den nya tekniken har redan gett goda resultat vid CIP- och WFI-applikationer inom den farmaceutiska sektorn.

Innovativ flödesmätare för hygieniska applikationer

Effektiva CIP-processer med FLOWave

Vid tillverkning av läkemedel krävs stor noggrannhet, eftersom människors hälsa och liv beror på rätt sammansättning av verksamma ämnen samt förebyggande av kontamination. FLOWave uppfyller de högsta tänkbara hygieniska kraven.

 

Flödesmätning av högrena medier

Vid tillverkning av infusionslösningar spelar hygienen och produktsäkerheten en avgörande roll. Därför kan man här endast använda de allra modernaste flödesmätningssystemen. FLOWave uppfyller de högsta tänkbara hygieniska kraven vid flödesmätning i högrena medier. 

 

Beröringsfri flödesmätning med SAW-teknik

Akustiska ytvågor (Surface Acoustic Waves) förekommer i naturen vid t. ex. seismisk aktivitet. Denna effekt har vi utnyttjat i en patenterad teknik för inline-flödesmätning i vätskor. Principen eliminerar behovet av sensorelement som rör vid mätmediet i mätröret.

 

 

Interdigitalomvandlare (sändare/mottagare)
Interdigitalomvandlare (sändare/mottagare)
Anropssignal
Mottagningssignaler:

Våggrupper (WG)
A0 direct   2WG   4WG
1WG   3WG   5WG

Interdigitalomvandlare aktiveras av en elektrisk signal och bildar de akustiska ytvågorna. Dessa sprids över rörets yta och omvandlas i en specifik vinkel även till vätskan. Vågorna skapar mottagningssignaler när de en eller flera gånger vandrar genom vätskan. Detta sker såväl med som mot flödesriktningen. Löptidsskillnaden är proportionell mot flödet. Jämförelsen mellan vågor som löper genom vätskan en eller flera gånger ger ett perfekt mätresultat och möjliggör även ytterligare bedömningar gällande vätskornas typ och egenskaper.

Säker framtid tack vare standardiserad digital kommunikation

FLOWave-enheter använder Bürkerts egna plattform för elektroniska komponenter EDIP. EDIP står för Bürkerts nya produktgenerations ”Efficient Device Integration Platform“, med t.ex. gemensamma användargränssnitt och digital kommunikation, som inte bara gör det betydligt lättare för konsumenten att använda produkten, utan även gör att utrustningen lekande lätt kan integreras i ett befintligt fältbuss-system.

 

FLOWave i praktiken

Rengöring av farmaceutiska industrianläggningar

Hos L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH använde vi FLOWave för tillförlitlig och hygienisk rengöring av farmaceutiska industrianläggningar. Läs mer om detta användningsområde i vår Best-Practice-broschyr. Ladda ner den som PDF här.

 

Övervakning och dokumentation av CIP-processer

Hos en ledande producent av infusioner, klinisk näring, läkemedel och medicinska produkten i Hessen installerades FLOWave i matarledningen till ett tappningssystem för infusionspåsar. Läs med om fördelarna med FLOWave vid Clean in Place-applikationer i vår Best-Practice-broschyr. Ladda ner den som PDF här

Form

Din kontakt på fältet

 

Mer information, det tekniska databladet, driftsinstruktionen samt broschyren till FLOWave finns här:

Typ 8098

FLOWave, SAW-flödesmätare

Typ 8098
 • Utan några delar i mätröret
 • I enlighet med hygieniska krav, CIP-/SIP-kompatibel
 • Idealisk för vätskor med låg eller ingen konduktivitet
 • Digital kommunikation, parameterinställning via communicator, display och Wi-Fi
 • Kompakt, låg vikt och låg energiförbrukning

Min jämförelselista