Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Tryckregulator typ 8763 för precis tryck/tids dosering av volymer ned till mikroliter

Rätt tryck är avgörande vid  tryck/tids dosering. Vår nya tryckregulator typ 8763 har utvecklats specifikt för det här ändamålet. Läs mer om alla fördelar.

Skriv ut
Typ 8763

Oavsett om det gäller fyllning av minimimängder eller dosering vid In-Vitro-diagnostik och genforskning är exakt tryckreglering avgörande vid tryck/tids dosering.

När doseringsmängderna är mycket små innebär det att även tryckskillnaderna från dosering till dosering är mycket små, vilket gör tryckregleringen till en utmaning.

För att lösa det problemet har vi utvecklat en tryckregulator som är särskilt lämpad för flöden som mäts i mikroliter(μl).

– Tryckregulatorn typ 8763 kompletterar vårt produktsortiment inom precis tryck-tidsdosering. Dess stora styrka visas framför allt när den används tillsammans med våra snabbkopplande mikrodoseringsventiler, t.ex. typ 6712, 6650 eller 6724. Därigenom erbjuder vi alla komponenter för det här användningsområdet, säger Michael Hartte, produkt manager Microfluidics.

Varför rätt tryck är så viktigt vid tryck-tidsdosering

Tryckregulatorns huvuduppgift är att hålla bärgasens tryck i doseringstanken på rätt nivå, eftersom det direkt påverkar doseringsresultatet.

Typ 8763 kan aktivt höja eller sänka trycket så att det angivna börvärdet bibehålls. Därigenom går att nå hög reproducerbarhet och processmedier kan doseras resursmedvetet och kostnadseffektivt – utan att bärgas förbrukas i onödan.

Översikt över alla fördelar

✓ Reproducerbar och precis dosering av minimimängder
✓ Reaktionstid på millisekunder
✓ Aktiv tryckavlastning tack vare avluftningsventil
✓ Resursmedveten hantering av bärgas

Varianter och tryckintervall

Regulatorn finns både som analog och digital variant (büS) i vars tre tryckintervall i Bürkerts eShop:

Beställ online och dra nytta av alla fördelar mer tryckregulatorn typ 8763.

Min jämförelselista