Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

SAK254- och nitrat-sensor finns att tillgå för online-vattenanalyssystem typ 8905

Med de nya sensormodulerna typ MS08 och typ MS09 kan vårt online-vattenanalyssystem typ 8905 även mäta SAK254-värdet (lösta organiska substanser) och nitrathalten i vattnet. Båda sensorerna lämpar sig särskilt för din vattenanalys vid dricks- och processvattenberedning.

Sensorerna för SAK254- och nitratmätning

Allt strängare regleringar ställer krav på att gränsvärden hålls för vissa vattenparametrar vid dricksvattenberedningen. T.ex. är gränsvärdet för nitrat på 50 mg/l i hela Europa.

Dessutom belastas dricksvatten alltmer med nitrat i regioner med storskaligt lantbruk där nitratbaserat gödselmedel används vilket gör det allt svårare att hålla det gällande gränsvärdet. Därför är det desto viktigare att övervaka den här vattenparametern kontinuerligt, t.ex med vår sensor typ MS09.

I naturliga vatten, och även i dricksvatten och renat spillvatten finns även svårnedbrytbara föreningar, t.ex. ligniner, tanniner och humusämnen. Då SAK254-sensorer används, t.ex. vår nya typ MS08, kan även gränsvärden för lösta organiska substanser i vattnet övervakas, vilket gör att de sista säkerhetsriskerna för brukaren kan uteslutas.

Optisk absorptionsmätning

De nya sensorerna typ MS08 och typ MS09 använder principen medoptisk absorptionsmätning för SAK254- och nitratövervakning. De vattenlösta organiska föreningarna absorberar specifika våglängder i UV-ljusspektrumet. Med absorptionsmätning går det att bestämma ämneskoncentrationen genom att använda algoritmer.

Typ MS08: SAK254-mätning

Sensorn av typ MS08 använder den optiska absorptionsmätningen vid 254 nm och 530 nm för grumlighetskompensation och utförs med 2 lysdioder och en sensor. Utöver SAK254- och grumlighet-530-värdena går det även att mäta TOCeq, BODeq och CODeq med en tillämpningsspecifik korrelation.

Typ MS08

SAK 254-sensor

Typ MS08
 • UV-absorptionsmätning vid 254 nm
 • Övervakning av organiska ämnen i dricksvattnet
 • EDIP-sensor: Kompatibel med typ 8905/8906 mätsystem
 • UV-lysdiodsteknik för sensorer med lång livslängd
 • Nanobelagda glas för att reducera underhållsbehovet

Typ MS09: Nitratmätning

Sensorn typ MS09 använder en Xenon-blixtlampa som ljuskälla och kan brusfritt mäta nitratkoncentrationen med tre olika detektionskanaler. Nitrathalten bestäms vid 212 nm, organiska substanser vid 254 nm och grumligheten vid 360 nm. Det gör att sensorn är okänsligt gentemot interferens i vatten.

Typ MS09

Nitrat-sensor

Typ MS09
 • UV-fotometer för nitratövervakning
 • Reagensfri optisk mätning
 • EDIP-sensor: Kompatibel med mätsystem typ 8905/8906
 • Xenon blixtlampa , 3 kanaler för optisk mätning med reducerad bruspåverkan
 • Nanobelagda glas för att reducera underhållsbehovet

Ett system för automatisk övervakning av alla viktiga vattenparametrar på en plattform

Vattenberedning är en krävande process. Det gäller särskilt för vårt viktigaste livsmedel dricksvatten. Vid kvalitetsövervakningen behövs fortfarande återkommande ”handarbete”.

Med online-analyssystemet typ 8905 mäts däremot de viktigaste vattenparametrarna helautomatiskt och kontinuerligt. Utöver mätning av SAK254 och nitrat kan typ 8905 även övervaka andra viktiga parametrar:

✓ pH-värde
✓ Redoxpotential (ORP)
✓ Konduktivitet
✓ Klor & klordioxid
✓ Grumlighet enligt DIN EN ISO 7027
✓ Löst järn (FE2+)

Det modulära systemet kan anpassas till dina tillämpningsbehov via olika sensorboxar, s.k. sensor-cubes: Alla parametrar i ett kompakt mätsystem eller som fältenhet.

Typ 8905

Online analyssystem

Typ 8905
 • För kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
 • Minimal åtgång av mätvatten
 • Modulärt sensor- och elektronik-system: - upp till 6 vattenparametrar i ett hölje - upp till 30 Sensor-Cubes i ett büS-system
 • Förbereder fältbussanslutning. Fjärrmanövrering och -underhåll
 • MEMS-teknik ger förminskad byggstorlek och låg åtgång av mätvatten

 

Min jämförelselista