Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Produktnyhet! Nya sensortyperna med CANopen / IO-Link.

Upptäck mer om de nya tryck- & temperatursensorer med CANopen eller IO-Link och lär dig mer om när dessa är ett gott val för dig.

Skriv ut

Tryck- och temperatursensorer är sedan länge en del vårt sensorprogram.
Förutom tryck- och temperatursensorerna som har utgångar med analoga signaler, som 4…20 mA eller direkt pt100-signal, erbjuder vi nu också sensorenheter med digitalt CANopen- och IO-Link-kommunikationsgränssnitt:

Trycksensorer

•    Typ 8312 (CANopen)        
•    Typ 8318 (IO-Link)

Temperatursensorer

•    Typ 8412 (CANopen)                
•    Typ 8418 (IO-Link)

Varför är dessa sensorer ett gott val?

Hög mätnoggrannhet och full upplösning av mätsignalen

Mätvärdena och enhetsstatusen överförs digitalt på grund av kommunikationsstandarden. Detta leder till en högre upplösning av mätvärdena, eftersom omvandlingsförluster undviks på grund av att digital-/analog-omvandlingen resp. A/D-omvandlingen bortfaller.

Enkla enhetsdiagnoser tack vare dataåtkomst

Den minnesprogrammerbara styrningen (PLC) kan när som helst komma åt enhetsdetaljer med hjälp av enhetsstatusen. Denna information är till hjälp exempelvis vid val av underhållstidpunkt. Men även vid felsökningen kan felorsaken därigenom snabbt bestämmas.

Enkel integration i nätverk

Tryck- och temperatursensorerna kan bekvämt parametreras via fjärråtkomst. Dessutom bortfaller dragning och anslutning av kablar samt dokumentation för detta. Därigenom uppstår mindre arbete med planering och installation och tiden för driftsättning kan reduceras märkbart.

Översikt fördelar och funktioner

✓ Högsta upplösning av mätvärdena tack vare digital dataöverföring
✓ Enkel enhetsdiagnos genom överföring av enhetsstatusen
✓ Parametrering genom fjärråtkomst
✓ Snabb installation och driftsättning genom fjärrparametrering och mindre arbete med kabeldragning och anslutning

Ta reda på mer om våra nya trycksensorer med CANopen och IO-Link:

Drucksensoren Typ 8312 & Typ 8318

                                            Typ 8312 (CANopen)                                       Typ 8318 (IO-Link)
                  (keramik-tjockfilmsvariant | metall-tunnfilmsvariant)

Ta reda på mer om våra nya temperatursensorer med CANopen och IO-Link:

Temperatursensoren Typ 8412 und Typ 8418

                                            Typ 8412 (CANopen)                                       Typ 8418 (IO-Link)

                              

Min jämförelselista