Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Presentation av det nya pneumatikblocket typ 8653 AirLINE Field

Vår nya  pneumatik-fältmodul typ 8653 AirLINE Field är en viktig del av en decentraliserad automatisering – helt utan behov av att sitta i ett kopplingsskåp.

Skriv ut
Typ 8653

Närmare händelsernas centrum – med typ 8653 AirLINE Field

Det nya pneumatikblocket typ 8653 AirLINE Field är en kompakt modulenhet som tack vare kapslingsklass IP 65/67 och i motsats till konventionella pneumatikblock även kan användas utanför kopplingsskåp och därför monteras ännu närmare processventilen.

Därigenom går det inte bara att optimera tryckluftsförbrukningen i processen, utan även att sänka kostnaderna för långa slangförbindelser eller hygienanpassade kopplingsskåp.

Jämfört med vanliga pneumatikblock kräver AirLINE Field betydligt mindre plats i anläggningen, vilket skapar helt nya möjligheter när pneumatiska ventiler ska installeras på fältet.

Alltid översikt över diagnosfunktionerna

Den integrerade LC-displayen förenklar både driftsättning och feldiagnos. Med den får du snabbt information om statusen hos dina pilot- och processventiler. Dessutom går det att skicka diagnosmeddelanden till den överordnade styrningen. På så sätt kan du när som helst övervaka anläggningens status.

Säkra processer på fältnivå  

Standard backventiler i frånluftskanalerna förhindrar att processventilerna oönskat växlar läge vid tryckstötar.

Dessutom bidrar büs-kommunikationen via ringtopologi till ökad system- och processäkerhet.

 

Sammanfattning av dina fördelar

✓ Flexibilitet när systemet planeras tack vare montering nära ventilerna
✓ Enkel driftsättning och enkelt underhåll
✓ Högre processäkerhet

Tjäna på högre flexibilitet i ditt system tack vare pneumatik-fältmodulen typ 8653 AirLINE Field. Beställ nu i Bürkerts eShop.

Min jämförelselista