Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Nya kommunikationsgränssnitt till styrhuvudet typ 8681

Förutom kommunikations-gränssnitten AS-Interface (AS-i) och DeviceNet finns vårt styrhuvud typ 8681 nu även med IO-Link eller Bürkert-systembuss (büS)/CANopen.

Skriv ut

Styrhuvud typ 8681 med IO-Link eller Bürkert-systembuss/CANopen-gränssnitt

Den ökande digitaliseringen av produktionsprocesser gör att kraven på digitalt datautbyte mellan processventiler och styrenheter (PLC) ökar. Allt större mängder process-, enhets- och diagnosdata måste överföras till den överordnade styrningen.

För att uppfylla de kraven finns vårt ventilstyrhuvud typ 8681, förutom utföranden med AS-i och DeviceNet, nu även med kommunikationsgränssnitten IO-Link eller Bürkert-systembuss (büS)/CANopen.

Styrhuvuden är länkar mellan processventilerna på fältnivån och i anläggningsstyrningen. Inom ramen för icke centrala automatiseringskoncept övertar de alla pneumatisk styrnings-, svarsmeddelande- och diagnosfunktionener ända fram till busskommunikationen.

Funktioner och fördelar med vårt universella styrhuvud typ 8681

✓ Kompatibel med de flesta hygieniska processventiler
✓ Snabb och enkel konfiguration och anslutning av enheten
✓ Integrerade diagnosfunktioner möjliggör kostnadseffektiva underhållsintervall
✓ Snabbare enhetsbyte vid service och underhåll
✓ Enkel driftsättning och kabeldragning

Kompatibel med många ventiltyper i handeln

Styrhuvudet typ 8681 är universellt anpassningsbart och kan kombineras med de flesta vanliga ventiltyper för hygienkritiska områden, t.ex. spjällventiler, kulventiler samt enkel- och dubbelsätesventiler.

Enkel planering av underhåll

Tack vare de programmeringsbara diagnosfunktionerna går det via styrhuvudet att fastställa och hantera underhållskrav, t.ex. gränsvärden för omkopplingscykel eller driftstimmar, specifikt för den automatiserade processventilen. Därigenom går det att optimera underhållsintervallen och undvika oplanerade driftstopp av anläggningen.

Enkel integration i befintliga fältbuss- och automatiseringssystem

Tack var det nya gränssnittet kan typ 8681 enkelt integreras i alla vanliga automatiserings- och fältbussystem. Kabeldragningen görs med standardkablar och M12-stickkontakter varigenom det går snabbt och lätt att installera styrhuvudena – utan risk för kabeldragningsfel.

Optimera ditt datautbyte mellan processventiler och styrnivå med våra styrhuvuden typ 8681 med IO-Link.

Typ 8681

Styrhuvud för hygieniska processventiler

Typ 8681
 • Universell drevadaption till hygieniska processventiler
 • Beröringslös vägsensor med 3 kopplingspunkter (teach-in-funktion)
 • Färglysande statusindikering
 • Manuell aktivering på slutet hölje
 • Kommunikationsgränssnitt AS-Interface, DeviceNet (tillval)

Finns även som Bürkert-systembussvariant

Förutom IO-Link-, AS-gränssnitt och DeviceNet finns styrhuvudet 8681 även med büS-kommunikationsgränssnitt. Det här gränssnittet möjliggör kommunikation mellan styrhuvudena samt med alla andra büS-kompatibla enheter. Därigenom kan du enkelt planera och underhålla dina anläggningar.  

Anslutning till Industrial-Ethernet-nät tack vare ME43-gateway

I samband med Industri 4.0 blir även  Industrial Ethernet allt populärare. Tack vare kombinationen av büS/CANopen med gatewayen Typ ME43 går det att dra nytta av fördelarna med Industrial-Ethernet-kommunikationen även i enheter utan integrerat Industrial-Ethernet-gränssnitt. Därigenom är det enkelt och ekonomiskt att integrera processventiler i ditt automatiseringssystem.

Är du redo för Industri 4.0? Upptäck mer om anslutningsmöjligheterna av vår typ 8681 med büS/CANopen.

Min jämförelselista