Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

Nya funktioner för ventilön AirLINE Ex typ 8650

Ventilön typ 8650 har utrustats med nya innovativa funktioner inom ramen för en nyutformning. Ta reda på mer om innovationerna och fördelarna med dem.

Ventilön AirLINE Ex typ 8650 är ett modulärt, elektropneumatiskt automatiseringssystem för Ex-zonen 1 / 21. Sedan 2006 litar våra kunder på den här ventilön vid styrningen av komplexa process- och produktionsförlopp i explosionsfarliga utrymmen.

Med nyutformningen innebär typ 8650 utöver ett utökat temperaturområde och en ny design även reviderade pneumatiska grundmoduler. Tillsammans med Hotswap-funktionen har de nya modulerna en ökad flödesmängd vilket gör att typ 8650 lämpar sig för ett stort antal tillämpningar.

Dessutom har ATEX / IECEx-godkännanden för ventilön uppdaterats och motsvarar den senaste standarden enligt EU-standarden (IEC 60079 / EU-direktiv 2014/34/EU).

Bättre processäkerhet med tryckövervakning direkt på ventilön

Nya funktioner, t.ex. direkt integrerbara trycksensorer och tryckbrytare innebär en bättre processäkerhet med statusavfrågningar och tryckövervakning. Då ett definierat tryck över- eller underskrids kan vissa aktioner (t.ex.: varningsmeddelanden) aktiveras.

Bättre anläggningssäkerhet med nya funktioner

En enkelventil typ 6518 kan monteras på inmatningsmodulen för en extern säkerhetsanpassad frånkoppling. Det gör att Performance Level C enligt maskindirektivet EN 13849 uppnås.

Typ 8650 mit Ventil Typ 6518

Ventil typ 6518 för säkerhetsanpassad avstängning i typ 8650

Helt kompatibel med Siemens SIMATIC ET 200iSP

Typ 8650 är den enda ventilön är komplett maskinvaru- och programvarumässigt kompatibel med Siemens IO-system SIMATIC ET 200iSP och som går att installera i kopplingsskåp i Ex-zonen 1 / 21.

Kombinationen av Siemens I/O-systemet med Bürkert-ventilön innebär därmed särskilda fördelar vid processautomatiseringen. Det gäller ett kompakt komplettsystem med hög kanaltäthet. Det innebär mer plats i kopplingsskåpet vilket möjliggör montering av ytterligare pneumatiska och elektriska moduler.

Enkel kabeldragning för flexibel anläggningsdesign

Dessutom innebär direktanslutningen att det inte behövs några direkta kabeldragningar till de enskilda ventilerna eller till I/O-systemet. Den innebär en flexiblare anläggningsdesign och en enklare ombyggnad av den existerande anläggningen.

Diagnosfunktioner är integrerade direkt i processledningssystemet

Det går enkelt att ansluta till Siemens processledningssystem PCS7. Alla diagnosfunktioner är integrerade direkt i PCS7 och går enkelt att ställa in där.

Diagnosfunktioner:

  • Visning av ventilens omkopplingsinställning
  • Omkopplingsräknare
  • Registrering av trådbrott & kortslutningar

Med den integrerade omkopplingsräknaren går det att planera underhåll bättre – då går det att byta ut ventiler innan din anläggning drabbas av ett oförutsett bortfall.

En överblick

✓ Helt kompatibel med Siemens SIMATIC ET 200iSP
✓ Tryckbrytare/-sensor direkt integrerbar
✓ Integrerade diagnosfunktioner, t.ex. trådbrotts- och kortslutningsregistrering
✓ Ventiler för säkerhetsanpassad frånkoppling upp till Performance Level C
✓ Fältbussanslutning för pneumatik i Ex-zon 1 / 21 via PROFIBUS DP

Typ 8650

AirLINE Ex - elektropneumatiskt automationssystem för användning i explosionsfarliga omgivningar

Typ 8650
  • Utformad för användning i explosionsfarliga områden (zon 1/21)
  • Utvecklad i samarbete med Siemens
  • Elektrisk aktivering via PROFIBUS® DP-is, elektriska I/O-funktioner via Siemens SIMATIC ET 200 iSP™-modul
  • NEW REV.2 gör det möjligt att integrera nya funktioner, t.ex. trycksensor eller tryckbrytare

Min jämförelselista