Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Massflödesmätare/-regulator typ 8756 med Coriolis-sensor för vätskor

Medieoberoende mätning och reglering av mycket små vätskemängder med Coriolis-massflödesmätaren/-regulatorn typ 8756.

Skriv ut

Coriolis-massflödesmätaren/-regulatorn typ 8756 är en kompakt och robust multiparameter-enhet. Förutom flödesmätningen kan samtidigt densitet och temperatur mätas. Därigenom lämpar sig typ 8756 för användning i flertal tillämpningar, exempelvis vid tillsättning av smak- eller doftämnen i livsmedels- och dryckesindustrin, mikroreaktionstekniken eller tunnfilmbeläggningstekniken (Chemical Vapour Deposition – CVD).

Coriolis-mätprincip

Typ 8756 satsar på Coriolis-mätprincip. Denna baseras på den kontinuerliga mätningen av fasförskjutningen i en rörvibration som orsakas av det genomströmmande mediet. Därvid är fasförskjutningen proportionell mot mediets massa och omvandlas till en flödessignal.

Precis, medieoberoende mätning

Jämfört med andra mätprinciper, som till exempel magnetiskt-induktiv mätning eller pumphjulsflödesmätning, utförs flödesmätningen enligt Coriolis-principen medieoberoende, och möjliggör även för mätning av vätskor med hög densitet och en viskositet på upp till 200 mPas.

Tack vare det höga mät-/inställningsområdet och den stabila nollpunkten är MFM / MFC särskilt lämplig för driftsäker och repetativ mätning av de mycket små vätskemängderna.

Funktioner och fördelar

✓ Högsta noggrannhet (± 0,2 % av mätv. ± 0,0014 kg/h)
✓ Tillförlitliga processer tack vare sensorns höga nollpunktsstabilitet
✓ Medieoberoende kalibrering genom Coriolis-mätteknik

Läs mer om fördelarna med vår nya-MFC typ 8756.

 

Min jämförelselista