Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Kalibrerings- och rengöringsverktyg för sensormoduler

Mobilt handhållet verktyg som sparar tid och minskar kostnaderna vid underhåll av sensorer

Skriv ut

Dricksvatten är ett livsmedel som måste övervakas noggrant när det gäller vattenförsörjningen, men också inom kemi-, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Tack vare det beprövade Online Analyssystemet typ 8905 från Bürkert är det möjligt att mäta alla relevanta parametrar. Modulsystemet erbjuder plats för upp till sex sensorkuber för bland annat ORP (oxidationsreduktionspotential eller redoxpotential), pH-värde, klor, turbiditet och konduktivitetsmätningar.

Pressmeddelande:

Kalibrerings- och rengöringsverktyg för sensormoduler

Dricksvatten är ett livsmedel som måste övervakas noggrant när det gäller vattenförsörjningen, men också inom kemi-, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Tack vare det beprövade Online Analyssystemet typ 8905 från Bürkert är det möjligt att mäta alla relevanta parametrar.

Tidningsartikel

Online analyssystem

Online analyssystem

Typ 8905

 • För kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
 • Minimal åtgång av mätvatten
 • Modulärt sensor- och elektronik-system: - upp till 6 vattenparametrar i ett hölje - upp till 30 Sensor-Cubes i ett büS-system
 • Förbereder fältbussanslutning. Fjärrmanövrering och -underhåll
 • MEMS-teknik ger förminskad byggstorlek och låg åtgång av mätvatten
produkt

pH sensor-Cube

pH sensor-Cube

Typ MS01

 • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
 • Sensor: MEMS ISFET-teknik
 • Hot Swap för byte av sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
produkt

Sensor-Cube för klor (Cl2) eller klordioxid (ClO2)

Sensor-Cube för klor (Cl2) eller klordioxid (ClO2)

Typ MS02

 • Fullt kompatibel med Bürkert´s büS-system och ytterligare ett flertal Sensor-Cube-enheter.
 • Tillval av pH-kompenserande klormätning
 • Hot Swap-funktion för att byta Sensor-Cube under drift
 • Minimal åtgång av provvatten
 • MEMS teknologisensor
produkt

Konduktivitet sensor-Cube

Konduktivitet sensor-Cube

Typ MS03

 • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
 • Resistiv cell med 2 elektroder
 • Hot Swap för byte av sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
produkt

Redox sensor-Cube

Redox sensor-Cube

Typ MS04

 • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
 • Hot Swap för byte av sensor-Cubes
 • Minimal åtgång av mätvatten
produkt

Turbiditet sensor-Cube

Turbiditet sensor-Cube

Typ MS05

 • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
 • Optisk sensorenligt DIN EN ISO 7027 eller valfritt enligt EPA-metoden 180.1
 • Hot Swap för byte av sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
produkt

Unable to display product type with the given sku.

Rengöringssystem

Rengöringssystem

Typ MZ20

 • Helautomatisk rengöring av sensorkuber av typserien MSxx
 • Förhindrar avlagringar i systemet och sensorkuberna för långtidsstabila mätningar
 • Två rengöringslösningar för särskilda rengöringsprocedurer
 • Fritt definierbar och ändamålsanpassad rengöringsprocedur
produkt

Manuell kalibrerings- och rengöringsmodul

Manuell kalibrerings- och rengöringsmodul

Typ MZ15

 • Rengöring och kalibrering direkt på plats
 • Efterlevnad av individuella kvalitetsstandarder / riktlinjer
 • Långvarig tillförlitlighet och exakta mätningar
 • Flexibel användning och därmed ekonomisk och enkel kvalitetssäkring på plats
produkt

Din kontakt på fältet

 

Kontakta oss...

Min jämförelselista