Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

IO-Link och büS för digital lägesregulator typ 8694

Förutom utförandet med AS-gränssnitt finns vår intelligenta lägesregulator typ 8694 nu även med det digitala kommunikationsgränssnittet IO-Link eller som Bürkert-systembuss-variant (büS). Läs mer om vilka fördelar det har för dig.

Skriv ut
Typ 8694

Digitala kommunikation med intelligenta fältenheter och överföring av process-, enhets- och diagnosdata blir allt viktigare inom processautomatisering.

Även inom ventiltekniken spelar den här utvecklingen en allt större roll. Därigenom kan intelligenta reglerventiler övervakas bättre tack vare starkare sammankoppling. Dessutom ökar både tillgängligheten samt produktkvaliteten tack vare diagnosinformation.

Digital lägesregulator typ 8694 med IO-Link-gränssnitt

Tack vare implementeringen av ett IO-Link-gränssnitt utrustar vi redan idag vår lägesregulator typ 8694 med framtidens teknologi för att uppfylla kraven i Industri 4.0.

Överföra parameter- och diagnosdata

Jämfört med andra kommunikationsstandarder går det med IO-Link både att överföra cykliska processdata och acykliska parameter- och diagnosdata mellan ventiler och överordnade automatiseringssystem. Under pågående drift kan du titta på dina enhetsdata och har alltid överblick över processtatusen.

Enkel planering av när underhåll ska utföras

De utökade diagnosfunktionerna, t.ex. gränsvärdesdefinition av driftsparametrar och aktiva statusmeddelanden, gör det möjligt att förutse när din anläggning behöver underhållas, vilket höjer dess tillgänglighet.

Översikt över alla fördelar

✓ Omfattande funktioner för parameterinställning och diagnos
✓ Enkel anslutning av fältenheter till kontrollnivån
✓ Snabbt enhetsbyte vid service och underhåll
✓ Enkel driftsättning och kabeldragning
✓ Kan enkelt monteras i befintliga anläggningar

Optimera datautbytet mellan dina processventiler och kontrollnivån med IO-Link-lägesregulatorer av typ 8694.

Finns även med Bürkert-systembussgränssnitt

Förutom IO-Link och AS-gränssnitt finns lägesregulatorn typ 8694 även med kommunikationsgränssnittet Bürkert-systembuss (büS). Och för kundspecifika systemlösningar har büS fördelar, t.ex. enkel sammankoppling av büS-kompatibla Bürkert-produkter. Därigenom kan de direkt konfigureras och deras parametrar ställas in med hjälp av Bürkert Communicator.

Har du redan büS-kompatibla produkter från Bürkert och letar efter en lägesregulator som enkelt kan integreras i din anläggning? Använd våra produktfilter för att hitta rätt lägesregulator med büS-anslutning.

Min jämförelselista