Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Förbättrat tryck- och temperaturområde för sätesventiler

Oavsett om det är en CIP-process, kylning under aluminiumsträngsprutning eller teknik för temperaturreglering. Bürkerts beprövade sätesventiler bevisar nu också sin hållbarhet och flexibilitet på temperaturer upp till 230 °C och vid arbetstryck på upp till 25 bar.

Idealiska för höga tryck och temperaturer

Våra sätesventiler är idealiska för gaser, vätskor och vattenånga. Tack vare det optimerade tätningssystemet kan ventilerna nu bytas, inte bara vid högre tryck, utan även vid högre temperaturer.

Utökade användningsområden för Bürkerts sätesventiler

              Max. Materialtemperatur                            Max. Materialtemperatur                            Max. Driftstryck

Veränderung Betriebsdruck Medientemperatur

               Ånga och neutrala gaser                                     Hetvatten

Förenklad framställning: De specifika värdena beror på drivkraft, produkttyp och nominell storlek

  • Maximalt driftstryck från 25 bar
  • Maximal medeltemperatur från 230 °C för ånga och neutrala gaser
  • Maximal materialtemperatur från 200 °C för hetvatten

Extremt hållbara och motståndskraftiga tack vare optimerad tätningsdesign

Hetvattenutförande

Hetvattenversionen har utvecklats speciellt för temperaturreglerteknik. Där används tryckvatten på upp till 200 °C. Detta innebär de tuffaste driftsförhållandena för sätesventiler, eftersom kalkavlagringar leder till ökat slitage. Det speciella tätningskonceptet säkerställer en extra lång livslängd även under dessa krävande förhållanden. Under våra tester kunde ventilen uppnå över en miljon ventilväxlingar vid 200 °C och ett tryck av 16 bar.

 

Högtemperaturutförande

Högtemperaturutförandet övertygade också i ångtestet, med mer än en miljon ventilväxlingar, vid en temperatur på upp till 230 °C.

Bürkert-Prozessventile im Dampf-Test bei der Technischen Universität Dresden

 
Bürkerts processventiler i ångprov för undervisning och experimentell kraftverk vid Centret för energiteknik (ZET) vid det Tekniska universitetet i Dresden

Lågt underhållsarbete

Tack vare sin långa livslängd är sätesventiler att föredra, framför billigare roterande ventiler. De nya tryck- och temperaturområdena för sätesventilerna gör dem till den perfekta följeslagaren vid krävande applikationer där kulventiler eller fjärilsventiler tidigare har använts.

När enheterna eller tätningarna sällan byts ut, får du minskade underhålls- och driftkostnader. 

Genom att använda våra sätesventiler får du:

✓ Stort urval av på / av-, styr-, elektromotoriska eller pneumatiskt manövrerade ventiler upp till 230 ° C och 25 bar
✓ Mångsidigt användbara ventiler: Lämpliga för vatten, ånga, neutrala gaser, rengöringsmedier och kylmedel
✓ Ventiler med lång livslängd: Över en miljon omkopplingscykler vid 200 °C hetvatten och ånga vid 230 °C

Min jämförelselista