Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Därför krävs särskild hantering av syrgas inom industrin

Användning av rätt komponenter är avgörande för driftsprocesser som involverar användning av syrgas. I den här artikeln berättar vi mer om lämpliga lösningar som förbättrar din process- och personsäkerhet.

Lösningar för användning av syrgas.

Känner du till våra magnetventiler, proportionalventiler och processventiler som är lämpliga för användning med syrgas? Här får du en överblick. Kontakta oss gärna vid frågor.

Våra produkter kan dessutom enkelt beställas online.

Varför är speciallösningar nödvändiga vid användning av syrgas?

Här har vi samlat de viktigaste punkterna.

Därför är valet av ventil viktig.

Vid användning av mediet syrgas, blir alla komponenter som kommer i kontakt med mediat viktigt. Fel materialval kan ha ödesdigra konsekvenser, då fel material ihop med syrgas kan bli självantändande. Risken för att skapa en brand ökar, i och med mediat som används. Därför är det viktigt att välja ventiler som uppfyller kraven med rätt certifiering. 

En ventil förvandlas till en bränslekälla t.ex. genom sitt membran, en liten fjäder eller ett filter, så snart en självförsörjande eld antänds där. Små partiklar i gasflödet samt tryckuppvärmning på en elastomertätning eller en smutsig yta kan utlösa antändningen. Även hinder som orsakar tryckuppvärmning är farliga. Sådana hinder inkluderar stängda ventiler eller tryckregulatorer där gasen komprimeras. Tryckuppvärmning kan också uppstå i själva ventilen, t.ex. på grund av att ventilsätet precis har öppnats eller vid utloppet från en delvis öppnad regulator.

Tillverkning av syrgasventiler som en säkerhetsfaktor.

Hos Bürkert ser vi noga till att välja rätt material vid tillverkning av ventiler för användning tillsammans med syrgas och tillverkar dem enligt mycket höga renlighetsstandarder. Alla komponenter som kommer i kontakt med ämnet (icke-metalliska tätningsmaterial, plast och lim) måste vara lämpliga för användning tillsammans med syrgas.

Särskilda rengöringsmetoder och rengöringsmedel i tillverkningen säkerställer att de färdiga slutprodukterna är tillräckligt rengjorda och rena för användning tillsammans med syrgas. Här får du en liten insyn i ett av våra ”renrum” där syreventiler tillverkas:

Vi uppfyller följande villkor vid tillverkningen av ventiler som är lämpliga för användning med syrgas:

 • Rengöring av de enskilda delarna: Alla enskilda komponenter som kommer i kontakt med mediet, rengörs med plasma innan montering.
 • Intern transport och lagring: De rengjorda enskilda komponenterna och de kompletta enheterna täcks med folie och transporteras i separata lådor.
 • Montering sker enligt villkor för renrum: Komponenter som kommer att komma i kontakt med mediet monteras utan användning av oljor, fetter eller silikon. Endast destillerat vatten får användas som installationshjälpmedel.
 • Testning i renrum: De färdiga enheterna testas vid en särskild provbänk. Inspektören bekräftar att kraven är efterföljda med sin underskrift eller sin personliga stämpel på beställningen.
 • Kvalitetssäkring: Det införda kvalitetshanteringssystemet enligt ISO 9001 med de interna revisionerna som genomförs är en del av kvalitetssäkringen likväl som inspektionen av test- och mätutrustningen.

Ventilerna tilldelas en unik kod som indikerar att de är lämpliga för användning tillsammans med syrgas och får en särskild förslutning på förpackningen.

Godkännandedokument (tillverkarens deklaration)

Arbetsgruppen ”Säker hantering av syrgas” vid tyska BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) producerar en testrapport som utgör grunden för en tillverkningsdeklaration för Bürkert. Tillverkarens deklarationer (HEE) innehåller följande uppgifter:

 • Produkter märkta med Bürkerts variabelkod NL02, har säkerställts att de levereras utan olja och fett och är därmed för användning med syrgas.
 • Produkter med den variabla koden NL02 kan identifieras med hjälp av märkningen på typskylten som anger den maximala temperaturen, till exempel O2: Tmed max 60 °C.

Tillverkarens deklaration (dvs materialgodkännandet med avseende på reaktivitet med syre för de icke-metalliska material som vidrör ämnet) är tillräcklig. Godkännande av en komplett enhet är i grunden möjligt, men sker i regel först vid ett maximalt tillåtet tryck på 100 bar eller mer. Det är endast vid dessa höga tryck som de icke-metalliska materialen (tätningar) testas i konstruktionsmiljön.

Nyfiken på mer om ventiler för syrgas?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Min jämförelselista