Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Automatiserad kontroll och analys av process och dricksvatten direkt på plats

Vatten som vår viktigaste resurs måste vara hygieniskt tillgänglig för industrier och hushåll. Detta kräver kontinuerlig och tillförlitlig analys.

Skriv ut

Mätning av vattenparametrar - enkel, anpassningsbar och exakt

Övervakning spelar en viktig roll i vattenreningsprocessen. Grundvattnets kvalitet försämras mer och mer på många ställen. Detta beror på ökad förorening av exempelvis läkemedel eller bekämpningsmedelsrester, vilket gör det allt svårare för vattenverk att bearbeta vattnet till dricksvatten.

Dessutom finns det lagar och regler som föreskriver vissa mätningar med fasta intervall. Till exempel måste pH-värdet eller turbiditeten hos råvattnet kontrolleras regelbundet. Olika behandlingsprocesser appliceras sedan, t.ex. tillsatsen av flockningsmedel eller användningen av klor, klordioxid, UV eller ozon för desinfektion. Här är också kvalitetsövervakning nödvändig för att garantera att gränsvärdena följs.

Mätningen av olika vattenparametrar, såsom turbiditet, fritt klor, klordioxid, pH-värde, konduktivitet eller ORP / Redox potential - ger information om din vattenkvalitet. Här kan du ta reda på vad dessa parametrar betyder och hur vårt online analyssystem 8905 kan stödja dig för att mäta viktiga vattenparametrar:

 

Övervakning av vattenkvalitet

Vattenövervakning för en konstant hög vattenkvalitet med online-analyssystemet av typen 8905

Mer information

Min jämförelselista