Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

CUT Solutions

 

Skriv ut

Filtrering av vin

För vinets bästa

Mer information

Behandling av betsningsvätska

Sänk kostnaderna för avfallshantering rejält

Mer information

Separation av oljeemulsioner

 

Sänk kostnaderna för avfallshantering vid oljeemulsioner 

Mer information

Separation av biomassa

Biologiskt reningsverk, version 2.0

Mer information

Filtrering av vinäger

Hög kvalitet tack vare mikrofiltrering

Mer information

Behandling av PVC/Latex

Kostnadsoptimerad PVC-tillverkning

Mer information

Rening av avloppsvatten

 

Korrekt avfallshantering eller effektiv återvinning 

Mer information

Behandling av processvatten

Utvalda moduler för särskilda processer

Mer information

Avfettningsbad

 

Förlängning av livstid för avfettningsbad 

Mer information

Bürkert - Logo

Kontors

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Tfn +49 2104 176320
Fax +49 2104 1763222
E-postadress svygengvba@ohexreg.pbz

Min jämförelselista